Regering komt met voorstel Wet openbaarheid van bestuur

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

12/12/2021 10:04

-
(Bewerkt persbericht)


PARAMARIBO
Op de eerste vergadering van de regeringsraad, in de eerste week van januari 2022, staat het wetsproduct Wet openbaarheid van bestuur op de agenda. De regering begrijpt de importantie en noodzaak van dit wetsproduct en wil binnen afzienbare tijd een eigen wetsvoorstel hebben.

Er zal gezorgd worden voor een breed draagvlak met de diverse
stakeholders. De wet moet aansluiten op de realiteit en de diverse
instituten moeten in gereedheid worden gebracht, meldt de
Communicatie Dienst Suriname. De regering wil geen wetsvoorstel met
voorwaarden waaraan de facto niet kan worden voldaan. Alle
bijkomende risico’s en gevaren van zo een ingrijpende maatregel
moeten zo veel als mogelijk worden gemitigeerd.

Onder andere zal worden nagegaan als en hoe persoonsgegevens en
priveinformatie blootgesteld zullen zijn. Meerdere instanties
zullen worden geraadpleegd voor correcte adviezen. Het streven is
erop gericht dit wetsproduct vroeg in het nieuwe jaar aan De
Nationale Assemblee aan te bieden. De Wet openbaarheid van
bestuur zorgt ervoor dat u informatie mag opvragen en inzage hebt
in het handelen van de overheid.
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina