Regering begint met uitvoering afschaffing visumplicht