‘Redding Suriname verder weg dan ooit’

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

17/10/2021 05:59

-
Ivan Cairo

Het bestuur van DA’91 tijdens de persconferentie met in het midden voorzitter Angelic Del Castilho.
Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO
Politiek bestuurlijk gaat het met Suriname niet beter na zestien maanden beleid van de regering-Santokhi. Er wordt weinig gedaan aan de redding van het land, zoals aan de samenleving was beloofd voor en na de verkiezingen van mei vorig jaar. De redding voor Suriname is “verder weg dan ooit”, constateert DA’91-voorzitter Angelic del Castilho.”Een groot deel van de samenleving verkeert in nood en de reddingsboei is, gelet op de situatie in het land, juist verder “van de mensen hun greep”.

Tijdens een persconferentie vrijdag gaven zij en andere
bestuursleden van de partij aan zich ernstige zorgen te maken over
de huidige situatie in het land. Op vrijwel elk gebied is de
zaak aan het detorieren, vooral vanwege zwak leiderschap vanuit de
regering. Door tien jaar beleid van de regeringen-Bouterse is het
land aan de afgrond gebracht op economisch en
sociaal-maatschappelijk gebied. De regering-Santokhi blijkt het
verder afglijden niet te kunnen remmen of een ommekeer te brengen.
Het leiderschap faalt keer op keer. Daarom trekt DA’91 weer aan de
bel om aandacht te vragen voor correctie en aanpassing van het tot
dan gevoerde beleid. Gehoopt wordt dat president Santokhi
gepresenteerde voorstellen ter harte neemt en uitvoert.

“Want, het is nog niet te laat dat dit land op het juiste spoor
terecht komt”, zei Del Castilho. Zij vindt het van levensbelang dat
eindelijk de wet Openbaarheid van Bestuur komt, zodat er meer
transparantie komt in wat de regering en de overheid doet.
Gekoppeld daaraan moet ook inhoud gegeven worden aan het
enqueterecht van het parlement. Tevens moet een
zodanige situatie geschapen worden dat regeringsleden niet meer
onterecht beschermd worden door de wet en wegkomen met door hen
gevoerd wanbeleid.

Aanpassing Kiesregeling

Corruptiebestrijding laat enorm veel te wensen over, meent de
DA’91-leiding. De regering houdt zich niet aan de
Anti-corruptiewet, want regeringsleden hebben hun bezitten niet
laten registreren zoals de wet dat voorschrijft. Ook het nepotisme
bij benoemingen is een doorn in het oog. Gewerkt dient te worden
met profielen bij benoemingen zodat elke competente burger in
aanmerking zou kunnen komen voor een desbetreffende functie binnen
de overheid of het politiek-bestuurlijke. Het meest urgente dat
volgens Del Castilho moet gebeuren, is aanpassing van de huidige
Kiesregeling.

“Er moet een eerlijk en rechtvaardig kiessysteem komen dat
beantwoordt aan de aspiraties en ambities van de bevolking. De
Kiesregeling is dat niet”, zegt de partijvoorzitter. Zaken zoals
het verbod op pre-electorale blokvorming en het betalen van een
waarborgsom om te kunnen meedoen aan verkiezingen moeten uit de
kiesregeling. Partijen die nu in de regering zitten hadden beloofd
dat te zullen schrappen als ze aan de macht zouden gekomen. “Tot
heden is dat niet gebeurd en voor ons is het urgent dat daar nu aan
gewerkt wordt”, aldus Castilho.

Toetsen Kiesregeling

DA’91 zal het niet alleen aan de regering overlaten om dit
vraagstuk aan te pakken. Al de komende week wordt een brief naar De
Nationale Assemblee gestuurd om het college te herinneren aan de
gedane belofte en deze kwestie op de agenda te plaatsen. Daarnaast
zal DA’91 de Kiesregeling voor toetsing aan het Constitutioneel Hof
voorleggen. Volgens de voorzitter is Suriname in politiek
bestuurlijke zin eigenlijk failliet, maar ook het politiek
leiderschap. Het voldoet niet aan de eisen van motivatie,
transparantie hard werken en het brengen van offers ten gunste van
de grotere samenleving.

“Het is het omgekeerde daarvan”, stelt Del Castilho. “Suriname
heeft motiverend, inspirerend en briljant leiderschap nodig. Wil
Suriname uit het dal klimmen, dan is goed en eerlijk bestuur
nodig.” DA’91 stelt zich daarom voor als politiek alternatief om
het land te leiden mochten er vervroegde verkiezingen worden
gehouden. “Als de regering niet in staat is cohesie terug te
brengen, nepotisme te stoppen, dan moet ze maar vallen. Suriname is
niet gebaat bij een regering die als los zand bij elkaar
hangt.”
Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina