Projekta en Parea werken samen voor LGBTQ-rechten

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

21/12/2021 19:02

Vanuit links: Parea-co?rdinator Wittenberg, EU-vertegenwoordiger Karel Lizerot, Projekta-directeur Sharda Ganga, Parea-voorzitter Winston Lieveld. Foto: Stichting Projekta

PARAMARIBO – Projekta en Parea Suriname zullen de komende drie jaar samenwerken aan het cre?ren van een breed draagvlak voor LGBTQ-rechten in Suriname. Het project ‘Stand with Us: Creating the Building Blocks for a LGBTQ Inclusive Suriname’, zal worden uitgevoerd met ondersteuning van de Europese Unie.

Zowel Projekta als Parea, de vereniging van LBGT-professionals in Suriname, ontplooit activiteiten gericht op het bevorderen van de mensenrechten van de LGBTQ-gemeenschap. Parea heeft Projekta benaderd om dit project te ontwikkelen en uit te voeren, als uitvloeisel van een jarenlange partnerschap.

Het project is onder meer ingegeven door het feit dat LGBTQ-kinderen en -jongeren buitenproportioneel slachtoffer zijn van huiselijk geweld en mishandeling en er ge?nstitutionaliseerde vooroordelen en discriminatie is door publieke instituten zoals scholen, politie en gezondheidszorg. Tegelijkertijd is er weinig structurele samenwerking voor behartiging van LGBTQ-belangen, terwijl veel beleidsmakers aarzelen om LGBTQ-rechten bespreekbaar te maken in het kader van de groter mensenrechtenagenda, staat in een persbericht.

Binnen ‘Stand with Us’ zullen Projekta en Parea werken aan het versterken van de capaciteit van LGBTQ- en bondgenootorganisaties (waaronder community-organisaties) en individuen om te pleiten voor LGBTQ-rechten, te strijden tegen stigmatisering en discriminatie en gendervooroordelen, en om een veilige plek te zijn in hun gemeenschappen. Er zal ook gewerkt worden aan het vergroten van het bewustzijn en kennis over LGBTQ-rechten van het algemeen publiek, beleidsmakers en van sectorspecifieke actoren binnen de gezondheidszorg, het onderwijs, de gewapende machten, media en particuliere sector.

Daarnaast zal er via multistakeholderprocessen met parlement, relevante ministeries, Civil Society, private sector en andere belanghebbenden een breed draagvlak worden gezocht voor een wetgevende agenda voor een LGBTQ-inclusief Suriname. Het project, dat vrijdag is gelanceerd, loopt tot eind 2024. De totale kosten zijn beraamd op ruim 445.000 euro, waarvan 10,5 procent zal worden bijgedragen door Projekta en Parea.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina