President Ali: ‘Ik geloof in de volledige persvrijheid’

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

04/05/2022 22:22
-
Van onze redactie

President Irfaan Ali dinsdag tijdens de opening van de Nationale Media Conferentie en Symposium in Georgetown.

PARAMARIBO
Guyana’s president, Irfaan Ali, zei dinsdag tijdens zijn keynote-toespraak bij de opening van de Nationale Media Conferentie en Symposium ter gelegenheid van de herdenking van de Internationale Dag voor de Persvrijheid te geloven in “volledige persvrijheid”. Ook maakte hij duidelijk dat hij openstaat voor opbouwende kritiek en zeer toegankelijk is voor de media. “…Ik zou deze boodschap willen benadrukken dat deze regering die ik leid, en deze president die hier zit, de meest toegankelijke regering is; ongekend in de media op elk moment in de geschiedenis en dat zal zo blijven.”

Persvrijheid, zo legde hij uit, is niet zonder
verantwoordelijkheid en moet worden uitgeoefend binnen de grenzen
van regels, wetten en de grondwet die in democratische
samenlevingen bestaat. “Wat in sommige andere samenlevingen die
niet democratisch zijn wetten en constructies van constitutioneel
kader vormen, heeft beperkingen die niet noodzakelijkerwijs deel
uitmaken van het collectieve doel van vrijheid.” De president sprak
de hoop uit dat de deelnemers aan het tweedaagse symposium “enige
tijd zullen besteden aan het fundamenteel begrijpen van deze
concepten en hoe ze veranderen”.

Hij wees op het belang van het naleven van de basisprincipes van
de journalistiek, waaronder eerlijkheid, verantwoordelijkheid,
objectiviteit, evenwicht, kennis en begrip, waarachtigheid,
nauwkeurigheid, respect voor de rechtsstaat en onpartijdigheid. De
president onderstreepte ook de noodzaak voor het wegmaken van
vooroordelen bij het opstellen en doorgeven van berichten. Hij
gebruikte de pandemie als een voorbeeld van hoe de informatiestroom
ernstige problemen kan veroorzaken bij een fundamentele kwestie als
de volksgezondheid. “Wat is informatie versus sensatiezucht? Wat is
nieuws versus marketing?… Wat is snelheid versus
verantwoordelijkheid?” merkte president Ali op.

Het staatshoofd zei verder dat een ander belangrijk aspect dat
in de gesprekken aan de orde moet komen, goed bestuur is; dit is
volgens hem niet alleen van toepassing op de uitvoerende macht van
een land. Goed bestuur, merkte hij op, kan alleen plaatsvinden
wanneer instellingen en systemen in het land, of het nu op
lokaal-of regionaal niveau is, of op het niveau van de particuliere
sector, instellingen en organisaties, allemaal overeenkomen zich te
gedragen binnen een kader dat goed bestuur bevordert- waaronder
aansprakelijkheid en eerlijkheid vallen.

Hij erkende ook de verantwoordelijkheid van de regering bij het
beschermen van de media en het belang van partnerschappen, vooral
omdat de staat de media nodig heeft om informatie te verspreiden.
“De regering in een democratie moet in staat zijn om degenen te
beschermen die opereren met de objectiviteit, onpartijdigheid, en
de verantwoordelijkheid en het fatsoen waarmee ze hun vak
uitoefenen. De regering moet ervoor zorgen dat zij (mediawerkers)
worden beschermd en ervoor zorgen dat ze hun beroep kunnen
uitoefenen, dat ze gerespecteerd worden, ook als de meningen
verschillen.”

President Ali zei ook dat het “absoluut noodzakelijk” iss om
informatie te delen, wat op zijn beurt weer gekoppeld is aan
onderwijs en het opleiden van journalisten over het
ontwikkelingspad van het land. De president zei verder dat hij ook
verheugd was om “jonge gezichten” op het evenement te zien,
aangezien het deze jongere generatie is die de taak zal krijgen om
door een snel veranderende omgeving te manoeuvreren en beloofde hen
dat de regering ervoor zou zorgen dat ze hun vak met
onpartijdigheid kunnen uitoefenen.

“… Mijn hoop is dat we een beweging beginnen waarin elke
burger de ware aard van vrijheid begrijpt, het belang van vrijheid
binnen de constructie van een democratische samenleving.” Talrijke
mediavertegenwoordigers, leden van de diplomatieke gemeenschap en
regeringsfunctionarissen waren aanwezig bij de opening van het
tweedaagse evenement dat werd georganiseerd door het Department of
Public Affairs onder het thema ‘Journalism under Surveillance-
Partnerships in Communication for Development -C4D’.Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina