President: aanbevelingen anti-witwassen versneld uitvoeren

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

11/11/2021 16:05

-
Ivan Cairo

President Chandrikapersad Santokhi donderdag in het parlement tijdens de algemene politieke beschouwingen.

PARAMARIBO
De regering is voornemens de aanbevelingen om witwassen in Suriname tegen te gaan versneld uit te voeren. Daartoe is een strategisch plan opgesteld en reeds goedgekeurd. Dat zei president Chandrikapersad Santokhi donderdag in De Nationale Assemnlee tijdens de algemene politieke beschouwingen. Hij voerde aan dat het komend dienstjaar de regering een specifieke focus behoudt, op het bestrijden van witwassen en financieren van terrorisme (AML).

“In dat kader, zullen wij met hogere snelheid, de effectieve en
doelmatige implementatie van de aanbevelingen van de Caribbean
Financial Action Task Force (FATF) voortzetten,” aldus het
staatshoofd. De analyse, die gericht is op het identificeren van
tekortkomingen in Surinames nationaal financieel en juridisch
raamwerk, met betrekking tot AML, de zogenaamde National Risk
Assessment, is in het huidig dienstjaar voltooid en opgeleverd.

Naar aanleiding daarvan, heeft de regering een strategisch plan
uitgewerkt, gekoppeld aan een tijdslijn, dat gericht is op het zo
spoedig mogelijk mitigeren van de geidentificeerde AML gerelateerde
risico’s. Het intussen ingestelde Anti-Money Laundering Steering
Council, wordt door de president voorgezeten, en wordt dus op het
hoogste beleidsniveau aangestuurd. Dat onderstreept het belang voor
Suriname en de prioriteit, die de regering stelt aan effectief
AML-beleid, zei Santokhi. De betrokkenheid van het parlement, bij
het mitigeren van AML gerelateerde risico’s, is essentieel.

“De voorzitter van de Vaste Commissie van het ministerie van
Financien en Planning, heeft daarom eveneens betrokkenheid, bij het
AML Steering Council. We hebben hier een nationale taak te
vervullen, met een brede verantwoordelijkheid.” In de eerste
plaats, willen Suriname de waarborg hebben, van een gezond en
transparant financieel systeem. Maar, urgent is, aldus de
president, dat Suriname op korte termijn een Mutual Evaluation van
de Financial Action Task Force zal ondergaan, waarbij de AML
gerelateerde risico’s in het land, zullen worden geevalueerd.

Ook de wijze waarop de Surinaamse autoriteiten hiertegen
optreden en welke voortgang in de implementatie van de
FATF-aanbevelingen geboekt is, zal worden beoordeeld. “We zullen
collectief, nationaal, moeten werken aan het implementeren van
zodanige maatregelen, dat voorkomen zal worden, dat er een besluit
richting derisking of blacklisting van ons land zou kunnen
inhouden. Dat moet voorkomen worden,” zei president Santokhi. Hij
benadrukte dat dit een nationale zaak is, een aangelegenheid,
waarmee geen politiek zal moeten worden bedreven, maar collectief
zal moeten worden aangepakt.
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina