Parlement plant geheime sessie over relatie met Guyana

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

06/05/2022 16:07
-
Ivan Cairo

Parlementsvoorzitter Marinus Bee donderdag tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee.

PARAMARIBO
Zodra de begrotingsbehandeling 2022 is afgerond zal De Nationale Assemblee een comite generaal, een zitting achter gesloten deuren, houden, om met de regering te praten over de betrekkingen met buurland Guyana. Dat heeft parlementsvoorzitter Marinus Bee aangekondigd tijdens de debatten over de staatsbegroting voor 2022.

Zijn mededeling volgde toen assembleeleden weer eens zaken en
ontwikkelingen die te maken hebben met de relatie tussen Suriname
en Guyana aan de kaak stelden. Ook het grensdispuut over Tigri in
het zuidwesten kwam ter sprake. Dit deel van het Surinaams
grondgebied wordt sinds de eindjaren zestig van de vorige eeuw
bezet door Guyanese militairen.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar stelde voor dat het parlement
op missie gaat in het gebied om zich te orienteren wat daar
plaatsvindt. Fractiegenoot Melvin Bouva, die het voorstel
ondersteunde, merkte op geluiden te hebben opgevangen dat de
Guyanese regering concessies in het gebied uitgeeft. “Laten we dit
probleem als een eenheid aanpakken. Het maakt niet uit vanwaar we
komen”, stelde Bouva.

Fractiegenoot Iona Edwards riep de regering op een delegatie af
te vaardigen naar het inheemse dorp dat vlakbij Tigri ligt om van
de bewoners te vernemen wat de situatie is en wat daar gebeurt.
Asiskumar Gajadien (VHP), voorzitter van de commissie van
rapporteurs, had aangegeven dat Guyana beheersdaden uitvoert in het
Tigrigebied, waar er veel zeldzame mineralen, zogenoemde rare
earths
, voorkomen.

Niet transparant

Ook Gajadien zei informatie te hebben gekregen dat de Guyanese
regering in het Tigrigebied concessies uitgeeft. “Daar moet serieus
naar worden gekeken. Het hoeft niet waar te zijn maar laten we
kijken om dat goed te bespreken”, zei hij. “Laten we zaken daar
zelf gaan verkennen. Wij als Surinamers moeten weten wat op ons
grondgebied gebeurt”, opperde Parmessar.

Sinds het aantreden van de regering-Santokhi in juli 2020 zijn
de banden met Guyana verder aangehaald en wordt de samenwerking op
talrijke gebieden uitgebreid of verdiept. Echter, vooral de
oppositie vindt dat de regering niet transparant is over de
afspraken die met Guyana worden gemaakt. Daar moet verandering in
komen.

NDP-fractielid Ebu Jones vroeg ondersteuning van Gajadien om
gezamenlijk de regering op te roepen alle activiteiten en afspraken
die te maken hebben met de Corantijnrivier, zoals de voorgenomen
bouw van een brug en het uitgeven van visvergunningen aan Guyanese
vissers, voorlopig aan te houden, totdat de kwestie naar
tevredenheid van Suriname is opgelost.

Jones: “We mogen nooit tolereren dat er activiteiten daar worden
ontplooid, van welke aard dan ook, zonder dat de Surinaamse
overheid toestemming heeft gegeven. Er moet terstond worden
opgetreden.” De NDP’er vreest dat als op dezelfde voet wordt
doorgegaan Guyana in de toekomst rechten op de grensrivier zou
kunnen claimen omdat nu samen met Suriname een aantal acties worden
ondernomen.Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina