Palu: Geen militaire basis van Nederland in Suriname

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

19/04/2022 15:56

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit de context worden gehaald.

INGEZONDEN
Het is nog niet zover, gelukkig. Maar in het tempo waarin we bezig zijn ‘onze historische banden met Nederland te herstellen’, dan mogen wij niet verbaasd zijn als onze regering, onder leiding van President Santokhi, straks toestemming geeft aan Nederland om een permanente militaire basis te vestigen in ons land. Intussen is in blinde arrogantie van Nederlandse kant de bal al opgeworpen om vertegenwoordigers van het toenmalige Nederlandse bezettingsleger, de TRIS, te laten meedoen aan het defile op onze Onafhankelijkheidsdag, op 25 november. De PALU-voorzitter, Jim Hok, neemt hier ernstig stelling tegen en roept de President op om goed te overwegen wat hij doet.

Maar het is zoals we vanuit de PALU kortgeleden al stelden, wij,
onze eigen regering, biedt die ruimte, soms zelfs nog voordat
daarom is gevraagd. De PALU roept de regering op om er rekening mee
te houden dat het gewoon niet kan om het voormalige Nederlandse
bezettingsleger mee te laten defileren op 25 november of op welke
dag ook hier in Suriname. Het doel van deze onzin is natuurlijk om
bij de bevolking de acceptatie van alles wat uit Den Haag komt nog
groter te maken dan het nu al is, om ons ‘nog zachter’ te
maken.

Wij realiseren bij de PALU dat vele Surinamers naar eer en
geweten in de TRIS hebben gediend. Maar zo werkt het nou eenmaal
tussen kolonisator en gekoloniseerden. Onze vaders, broers en ooms
wisten niet beter of hadden te weinig alternatieven. Helaas is de
werkelijke aard van deze TRIS gebleken toen Guyana het Surinaamse
grondgebied heeft geschonden en Tigri heeft bezet. Hetzelfde
koloniale leger dat zogenaamd de integriteit van ons land moest
bewaken, datzelfde leger kreeg toen de strikte opdracht vanuit Den
Haag om in de kazerne te blijven.

Hoe kunnen we nog altijd blind vertrouwen blijven houden in de
goede bedoelingen van Den Haag. Onze bestuurders hebben natuurlijk
ook geblunderd, maar intussen moet toch wel duidelijk zijn dat onze
mislukkingen sinds de onafhankelijkheid, voor een goed deel ermee
te maken hebben dat Nederland ons de voet steeds heeft dwars gezet.
Of het nou gaat om het organiseren van de coup van 1980, de vele
kleine mislukte staatsgrepen tussendoor, het destabiliseren van de
samenleving in het hele jaar 1982 of de vernietigende binnenlandse
oorlog. Waar komt ons vertrouwen in Den Haag hemelsnaam dan nog
vandaan, vraag de PALU-voorzitter zich geirriteerd af. Is dit de
relatie die wij koste wat het koste willen herstellen?

De PALU heeft de regering intussen vaker erop gewezen dat een te
meegaande houding richting Den Haag, zonder de werkelijke
verhoudingen te onderkennen, kan leiden tot ernstige spanningen in
onze samenleving. Het lijkt erop dat de regering, aan de hand van
Den Haag, het onafhankelijke kuiken, Suriname, probeert terug te
stoppen in de eierdop. De VHP was toen immers ook al tegen de
onafhankelijkheid. Zijn er in de omgeving van de President dan geen
mensen die dit onderwerp wat beter kunnen wegen?

PALU-voorzitter Jim Hok denkt dat we onderhand een gevaarlijk
kantelpunt naderen, en misschien is het nu zelfs al te laat. Maar
na alles wat er in de afgelopen tijd sedert het aantreden van de
huidige regering over dit onderwerp is gezegd zal straks geen
enkele regeringsleider kunnen zeggen: we konden niet weten dat het
zo erg was.

Progressieve Arbeiders en Landbouwers
Unie (PALU)Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina