Paasboodschap Comité Christelijke Kerken

admin

Pasen is het feest van de overwinning van het leven op de dood. God heeft zijn Zoon Jezus opgewekt opdat wij allen ten volle zouden leven. In dit licht heeft het Comité Christelijke Kerken vaak maatschappelijke problemen aangekaart waarbij de machten van de dood werden benoemd en ontmaskerd. Herhaaldelijk hebben wij opgeroepen tot het bevorderen van een rechtvaardiger en vredevoller samenleven.
Next Post

'Louis Doedel was niet gek'

‘Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel’. Die waarheid maakt nu een inhaalslag voor wat het verhaal van Louis Doedel betreft. Henk Herrenberg, die ontdekte dat Doedel niet dood was, weet het na het ontdekken van het medisch rapport zeker: “Ze hebben hem toen weggestopt […]