Paasboodschap Abop: Het goede werk doen

admin

Witte Donderdag werd Jezus Christus met een kus verraden. Op Goede Vrijdag werd Hij door de Romeinen aan het kruis vastgenageld. Op Stille Zaterdag lag zijn lijk stil in het graf en de volgende dag was zijn lichaam uit het graf verdwenen. Die zondag is de eerste paasdag, de dag van de wederopstanding van de Heer, waar Christus zich aan zijn volgelingen en apostelen openbaarde en hen over zijn verrijzenis en het leven na de dood vertelde.
Next Post

'Louis Doedel was niet gek'

‘Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel’. Die waarheid maakt nu een inhaalslag voor wat het verhaal van Louis Doedel betreft. Henk Herrenberg, die ontdekte dat Doedel niet dood was, weet het na het ontdekken van het medisch rapport zeker: “Ze hebben hem toen weggestopt […]