Oproep wijziging kiesregeling gedropt bij DNA

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

04/11/2021 13:51

-
Ivan Cairo


PARAMARIBO
Parlementsvoorzitter Marinus Bee (Abop) is door het buitenparlementaire DA’91 herinnerd aan de belofte van zijn partij en andere coalitiepartijen dat ze de meest recente wijzigingen in de Kiesregeling zouden terugdraaien nadat ze regeermacht hadden verworven. Tijdens een onderhoud met de parlementsvoorzitter heeft een afvaardiging van DA’91 woensdag een brief aan hem overhandigd waarin de visie en wensen van de partij zijn verwoord.

De Nationale Assemblee wordt opgeroepen om vooruitlopend op de
integrale wijziging van het Kiesstelsel de eerste urgente en
noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de Kieswet “om het
rechtvaardigheidsbeginsel en democratisch gehalte te verhogen”. Het
verbod op vorming van politieke blokken voor de verkiezingen en
betaling van een borgsom door politieke organisaties die willen
deelnemen aan een verkiezing moeten worden geschrapt.

Desgevraagd zegt DA’91-voorzitter Angelic del Castilho dat de
oproep in lijn is met de verkiezingsbelofte van de coalitiepartijen
dat zij direct na overname van de regeermacht de in 2019
aangebrachte wijzigingen in de kiesregeling ongedaan zouden maken.
De wijzigingen zijn volgens Del Castilho noodzakelijk voor de
democratie van Suriname, omdat het land een jonge natie is waarvan
de bevolking nog meer naar elkaar toe moet groeien. “Er is geen
ruimte voor overheersing van een etnische politiek op basis van
etnische campagnevoering vanwege het pre-electoraal
combinatieverbod. We zien nu al consequenties en uitwassen
daarvan,” zegt de partijleider.

Een andere reden voor de oproep om de gewraakte aanpassing
overboord te gooien is omdat dit, aldus de partij, in strijd is met
het Inter-Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens wat
betreft het passief kiesrecht. Dat recht wordt met de Kiesregeling
beknot. Er is volgens Del Castilho geen enkele redenen aan te geven
waarom het passief kiesrecht moet worden beknot. Ook is het verbod
op pre-electorale combinaties in strijd met het recht op
vereniging.

Dat de waarborgsom moet worden weggehaald uit de wet is omdat
Suriname nog geen wet- of regelgeving heeft over financiering van
politieke partijen. Het zorgt verder voor een ongelijk speelveld
voor politieke partijen en vormt een instroom voor potentieel uit
illegale activiteiten of criminaliteit verkregen geld. De
DA’91-voorzitter geeft aan dat de parlementsvoorzitter heeft
meegedeeld dat deze kwestie op de agenda zal worden geplaatst.
Begin van de week liet coalitiepartij NPS al haar stem horen over
verandering van het Kiesstelsel.
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina