Opnieuw wrevel in DNA over volgauto’s bewindslieden

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

20/04/2022 18:15
-
Van onze redactie

Ondervoorzitter Dew Sharman (VHP) hekelde het gedrag van de volgauto’s van bewindslieden.
Foto: DNA

PARAMARIBO
In De Nationale Assemblee is dinsdag weer aandacht gevraagd voor ongerief dat de talrijke volgauto’s van regeringsleden veroorzaken voor andere weggebruikers. Het misbruik dat wordt gemaakt door de beveiligers van hoogwaardigheidsbekleders door zich met loeiende sirenes en zwaailichten te verplaatsen, hangt Dew Sharman, ondervoorzitter van het parlement, de keel uit.

Behalve dat voornoemd gedrag voor wrevel zorgt bij andere
deelnemers aan het verkeer, wordt volgens hem ook
onverantwoordelijk tot zelfs crimineel gedrag geetaleerd door de
beveiligers. Sharman voerde aan dat recentelijk een van de
volgauto’s van een hoogwaardigheidsbekleder een aanrijding heeft
veroorzaakt. De bestuurder heeft evenwel niet het fatsoen
opgebracht om na te gaan in hoeverre het slachtoffer lichamelijk
letsel had opgelopen of wat de materiele schade aan diens voertuig
was. Zelfs achteraf is er geen contact gemaakt, gispte het
VHP-fractielid. Volgens Sharman is het doorrijden van een
veroorzaker van een aanrijding niets anders dan crimineel
gedrag.

Volksvertegenwoordigers voerden aan dat het gebruik van sirenes
en zwaailichten alleen is toegestaan voor nooddiensten, zoals
politie, brandweer en ambulances. Echter, begeleiders van
regeringsleden maken tij en ontij misbruik van deze attributen,
zelfs wanneer zij de bewindslieden niet begeleiden. Dit doen ze om
makkelijker door of langs files in het verkeer te komen. Zelfs
districtscommissarissen en directeuren van staatsbedrijven blijken
volgauto’s met zwaailichten te hebben.

In het parlement is ervoor gepleit zaken tot normale proporties
terug te brengen. Het is niet de eerste keer dat het asociaal
gedrag van volgauto’s van bewindslieden in het parlement aan de
kaak wordt gesteld. Enkele weken geleden werd het gedrag gehekeld
omdat de colonne van de regeringstop een begrafenisstoet van de weg
had gedrukt zonder enig eerbied te tonen voor de overledene en de
nabestaanden.Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina