Open brief aan de minister van Justitie en Politie

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

INGEZONDEN Geachte heer minister, Conform artikel 2 van De Anticorruptiewet (SB 2017 no 85), heeft u op 12 september een