Onderwijsminister vreest geen lesachterstand door verlengen vakantie

admin

Ondanks dat de kerstvakantie met twee weken wordt verlengd vanwege de Covid-19-situatie deelt minister Marie Levens van Onderwijs en Cultuur de vrees niet dat er achterstand in de leerstof zal ontstaan. Hierover praten leidt alleen maar tot stress voor een ieder, zegt ze. “De situatie waarin wij leven is niet normaal. Wij moeten dus ook niet proberen het normale lesprogramma of curriculum af te willen hebben. Normaal doen in een abnormale tijd werkt nergens”, stelt de bewindsvrouw. Ze blijkt volledig te vertrouwen op de leerkrachten.
Next Post

Latin America News - Rights Group Say Venezuelan Government Caused Death Of Indigenous Venezuelan Man

The regime let him die said the indegenous rights group after Salvador Franco died in jail.