Nog veel werk om money laundering, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering tegen te gaan

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

PARAMARIBO — Suriname heeft nog heel veel werk te verzetten om money laundering, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering tegen te gaan. Onder