Nieuwe stichting en Naks werken aan behoud, bescherming en internationale erkenning kaseko

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

Tekst en beeld Ricky Wirjosentono PARAMARIBO — Naks en de stichting Kerngroep Accreditatie Surinaams Erfgoed door Kaseko Onderzoek (Kaseko) werken