Nieuwe loonreeks ambtenaren mogelijk niet haalbaar deze maand

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

04/03/2022 08:01
-
Wilfred Leeuwin

Armand Zunder, coordinator van de samenwerkende vakbonden en Bibis-minister Albert Ramdin, voorzitter van het clusterteam van ministers, feliciteren elkaar in september 2021 nadat regering en de vakbonden een tussentijdse oplossing hadden bereikt. Zaken lopen momenteel minder vlot met de salarisverhoging van de ambtenaren.
Foto: CDS

PARAMARIBO
“Het is vechten tegen de bierkaai omdat de streefdatum van 15 maart, waarop de gesprekken moesten zijn afgerond, waarschijnlijk niet zal worden gehaald.” Volgens Armand Zunder, woordvoerder van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur), kan er nog behoorlijk tijd gaan zitten in de onderhandelingen met de regering over salarisaanpassing van het overheidspersoneel.

Verwacht was dat eind van deze maand het nieuwe salaris zou
worden uitbetaald, maar de vakbonden verwierpen woensdag het
voorstel van de regering om een loonsverhoging van 17 procent toe
te kennen. Dat bod werd gedaan door het onderhandelingsorgaan van
de overheid onder leiding van Maurits Hassankhan, oud-minister van
Binnenlandse Zaken.

Inflatie

Het onderhandelingsteam heeft opnieuw gesproken met de
clusterministers, die zich bezighouden met de loonkwestie. Zunder
verwacht dat pas volgende week de uitkomst van dit gesprek zal
worden bekendgemaakt. Zowel de regering als de vakbonden heeft een
eigen visie. Terwijl de werkgever verwijst naar al doorgevoerde
maatregelen om de koopkracht te versterken, vinden de bonden dat
die maatregelen vooral voor de lagere inkomensgroepen niet
toereikend zijn.

Zunder haalt aan dat er in het IMF-programma wordt gesproken
over een loonaanpasssing van 20 procent. “Ook dat zal geen soelaas
bieden omdat er een verdere verzwaring komt met nog meeer
matregelen, zoals het aanpassen van de tarieven voor elektricitiet,
water en kookgas, terwijl de inflatie verder toeneemt. Die is nu
vele malen hoger dan wat het IMF had aangegeven.”

De woordvoerder stelt dat de aangeboden 17 procent een netto
aanbod is, terwijl het brutosalaris significant is toegenomen.
Pensioenen en vakantiegelden vallen in hogere belastingschijven. De
bonden hebben geen tegenbod gedaan in deze fase, wat eerder wel het
geval is geweest.

Herstelplan

Zunder: “Gegeven het feit dat de inflatie verder holt, vinden
wij dat het nettobedrag van SRD 500 te laag is om maandelijks te
besteden. Mijn gevoel zegt mij dat de regering met een beter bod
zal komen.” De vakbonden hebben daarnaast nog het alternatief om
behalve met de clusterministers deze kwestie ook met de president
te bespreken. “Hij heeft eerder toegezegd daarvoor open te
staan.”

Lees het volledig artikel in de weekendeditie van de
Ware TijdGerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina