NCCR schiet dorpen Brokopondo te hulp

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

20/04/2022 16:30
-
Van onze redactie

De aanplant van Gill Pansa is vernietigd door het water.
Foto: Samuel Wens

PARAMARIBO
Het Nationaal Coordinatiecetrum voor Rampenbeheersing (NCCR) start woensdag (vandaag) met de distributie van hulpgoederen aan de getroffen dorpen ten noorden van de Afobakadam in district Brokopondo. Volgens de Communicatiedienst Suriname (CDS) zijn deze woongebieden onder water komen te liggen vanwege het overtollige water dat vanuit het stuwmeer wordt gespuid.

CDS schrijft dat het NCCR al enkele dagen ook de distributie van
water heeft opgepakt, omdat de waterbronnen vanwege wateroverlast
buitenwerking zijn. Tot de hulpgoederen die vanaf woensdag worden
verstrekt behoren voeding, laarzen en dekzeilen. Verder zal de
veiligheid worden verhoogd om have en goed van burgers te
beschermen. “Als de noodzaak er is dat mensen moeten worden
verhuisd naar hoger gelegen gebieden, zal dat gebeuren in
samenspraak met Staatsolie en het districtscommissariaat”, zegt
NCCR-coordinator Jerry Slijngard.

CDS meldt dat Staatsolie twee vaartuigen beschikbaar heeft
gesteld om getroffen personen te verplaatsen. Volgens Slijngard
behoren burgers aan weerszijden van de Surinamerivier tot de
slachtoffers. Hij geeft aan dat het onderlopen van de dorpen aan de
noordzijde van de dam in verband staat met de overstromingen in het
zuiden. “In de afgelopen tijd, waarbij het de droge tijd zou moeten
zijn, heeft het flink geregend, waardoor de bodem verzadigd is
geraakt.”

Het water zoekt daardoor plekken op om naar de rivieren of
kreken te stromen. Nu ook de rivieren buiten hun oevers zijn
getreden zijn gebieden onder water gelopen. Het helpt niet dat de
hoeveelheid water in het stuwmeer zodanig is toegenomen dat de
spuikleppen moesten worden opengegooid. Om de kwaliteit van de dam
niet aan te tasten mag het water in het stuwmeer niet hoger dan 264
voet. Het nadeel van het spuien is dat er veel water naar de dorpen
ten noorden van het stuwmeer stroomt. NCCR, Staatsolie, de
districtscommissaris en het traditioneel gezag gaan nu na hoe deze
mensen te ondersteunen.Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina