Monique Veira eerste vrouwelijke hoogleraar juridische faculteit

admin

Een Burgerlijk Wetboek met daarin (aangepaste) familie- en erfrechtelijke wetten is meer dan nodig om partnerrelaties en het wettelijke erfrecht in Suriname beter op elkaar af te stemmen. Momenteel worden in Suriname handboeken uit Nederland uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw gebruikt. Dat was één van de zaken die Monique Veira naar voren bracht tijdens haar oratie ter aanvaarding van haar hoogleraarschap aan de Anton de Kom Universiteit (Adek).
Next Post

82 new COVID-19 cases; 1912 tested

Curacao COVID -19 Update