MIC: ‘Behoefte aan verbeterde wetgeving en samenwerking’

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

03/05/2022 22:02
-
Van onze redactie


PARAMARIBO
In een wereld waar er een constante dreiging is van de ontmanteling van de democratie onder het gewicht van desinformatie en desinformatie, sluit het Media Institute of the Caribbean (MIC) zich aan bij collega’s over de hele wereld om te pleiten voor verbeterde wetgeving en transparantie bij de erkenning van informatie als een publiek goed en het recht van het publiek om te weten.

Het thema ‘Journalism Under Digital Siege’ ter
gelegenheid van de herdenking van de Internationale Dag voor
Persvrijheid is volgens MIC een verklaring van het feit dat er
initiatieven moeten komen om journalisten te beschermen, inclusief
versterkte rechtsbescherming. “We roepen op tot versterking van de
wetgeving inzake toegang tot informatie waar die bestaat, en tot
invoering ervan waar dat niet het geval is; Klokkenluidersregeling;
aanbestedingswetteen; en voor uitsluiting van journalisten met
betrekking tot gegevensbeschermingswetten,” stelt het
instituut.

Grote technische entiteiten en sociale-mediaplatforms moeten de
verantwoordelijkheid nemen om te werken aan de ontwikkeling van
proactieve en corrigerende maatregelen om de verspreiding van valse
informatie en schadelijke inhoud te verminderen, vindt MIC. Een
proactieve en collaboratieve benadering van alle belanghebbenden is
nodig in de mars tegen de destructieve en ontwrichtende elementen
die desinformatie verspreiden. De illegale afluistering van
journalisten is een poging om de waarheid in de kiem te smoren.
Software zoals Pegasus en Predator zijn, aldus MIC, voorbeelden van
het gevaar waarmee journalisten worden geconfronteerd.

De veiligheid van journalisten en vertrouwelijkheid van bronnen
zijn essentieel en het gebrek aan zinvolle beleidskaders leidt tot
de verslechtering van een geinformeerde samenleving. De
levensvatbaarheid van de media en de duurzaamheid in kleine
ontwikkelingslanden en ontwikkelingslanden vormen een grotere
uitdaging dan ooit. “We staan aan de rand van een afgrond en
overleven is afhankelijk van een multistakeholderbenadering die
afhangt van mediageletterdheid en een toewijding aan de bescherming
van het recht van het publiek om te weten.

Een oplossingsgerichte, actiegerichte aanpak is vereist,” stelt
het MIC. Het Media Institute of the Caribbean heeft onlangs
onderzoek gedaan naar en een pilotstudie gemaakt over de Media
Viability Indicators
van UNESCO met Jamaica als casestudy. Dit
rapport was, aldus MIC, inzichtelijk en leerzaam en zal gunstig
zijn voor de wereldwijde gemeenschap en omliggende gebieden. “We
zijn misschien gescheiden door water, maar niet door doel en
visie,” stelt het MIC.Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina