Met hernieuwde Rijwet naar een veiliger verkeer

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

08/03/2022 05:59
-
Arjen Stikvoort

Zelfs de Motor Surveillance Dienst van de verkeerspolitie moet het ontgelden in het verkeer.
Foto: dWT Archief

PARAMARIBO
Bryan Blinker, onderdirecteur Verkeer en Mobiliteit van het ministerie van Openbare Werken (OW), is ingenomen met de nieuwe Rijwet, waaraan het ministerie van Justitie en Politie verdere invulling gaat geven. Het moet leiden tot een veel veiliger verkeer. “De verkeerscriminaliteit met een gemiddelde van 75 doden ten gevolge van een verkeersongeval per jaar, wat neerkomt op ongeveer achttien verkeersdoden per honderdduizend inwoners, is internationaal bezien aan de hoge kant,” aldus Blinker.

De ontwerpwetswijziging Rijwet 1971 werd 15 februari met 42
algemene stemmen door de Nationale Assemblee goed gekeurd. Het doel
is het voorkomen van de verkeerscriminaliteit.
Samen met de hernieuwde Rijwet moet prioriteit
worden gelegd op de drie e’s:education(educatie en
Voorlichting),enforcement(handhaving en wetgeving)
enengineering(infrastructuur en weginrichting). Verkeer is bij
uitstek een multisectorale aangelegenheid waarbij meerdere sectoren
een belangrijk aandeel hebben.

In tegenstelling wat vaak wordt gedacht, weet het gros van de
weggebruiker zich aan de verkeersregels te houden, zegt Blinker.
“Dus ook ik voel me veilig in het verkeer. Echter ontneemt dat niet
de verantwoording van de instanties die moeten zorgdragen voor de
drie e’s met als doel het verhogen van de verkeersveiligheid.”

Via OW wordt er gekeken welke verkeerspunten het veiligste en
onveiligste zijn en welke maatregelen kansrijk zijn op de lange en
korte termijn, legt Blinker uit. “Denk dan bijvoorbeeld aan veilige
inrichting van de wegen en kruispunten, functiebeschrijving van de
weg en het bepalen van een juiste snelheidslimiet op bepaalde
verkeerstrajecten.”

Ondanks alle genomen maatregelen zijn we er nog niet in
geslaagd, stelt Blinker, om op een effectievere en meer integrale
wijze het verkeers(on)veiligheidsvraagstuk, zoals
verkeersongevallenanalyse, beleidsvorming en uivoering ervan, aan
te pakken. Met de introductie van het onderdirectoraat Verkeer en
Mobiliteit heeft OW een stap gezet in de goede richting. Ook het
invoeren van een puntensysteem voor rijbewijzen kan volgens Blinker
een positief effect hebben op de verkeersveiligheid.Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina