Mede-oprichter CLO ernstig bezorgd over verval

admin

Harold Rusland heeft in zijn jonge jaren met andere vakbondsleiders alles gegeven om de rechtspositie van de ambtenaren te verbeteren. Als onderwijzer toen heeft hij zelfs zijn verdere studie laten varen om de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO) mede op te richten. Hij is de eerste voorzitter geweest van de ambtenarenvakcentrale. De achteruitgang van en tweedracht in de organisatie ziet hij daarom somber toe en hij dringt nadrukkelijk aan het roer om te gooien. Zijn toon wordt serieuzer wanneer hij begint te praten over de ‘crisis’ waarin de centrale nu verkeert. Hoewel hij de CLO nog steeds een warm hart toedraagt, blijft hij liever op afstand van het huidige bestuur onder leiding van Ronald Hooghart.
Next Post

Oil And Gas Imperatives: Direct Foreign Investment, Local Content Policy And Governmental Transparency

A critically important issue at stake must be the fact that, unlike conventional gas to power plant, a sea-floating operation requires highly sophisticated expertise Guyana does not possess.