Mathoera bezorgd om integriteitsvraagstuk leger

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

05/11/2021 07:51

-
Wilfred Leeuwin

Minister Krishna Mathoera wil een leger met een goede reputatie.
Foto: dWT Archief

PARAMARIBO
Minister Krishna Mathoera van Defensie gaat met aangepast beleid extra aandacht besteden aan het integriteitsvraagstuk binnen het Nationaal Leger (NL). Op haar maandelijkse persconferentie heeft de bewindsvrouw extra aandacht besteed aan dit vraagstuk. Uit een presentatie die werd gegeven door de commandant van de Militaire Politie, Petrus Wasimin blijkt dat er jaarlijks honderden aangiftes gedaan worden van strafbare feiten die door militairen worden gepleegd.

In 2019 waren 346 gevallen geregistreerd, 2020 waren het 287 en
voor dit jaar is het aantal aangiftes tot de maand oktober 135. De
overtredingen betreffen diefstal, bedreigingen, vernielingen,
economische delicten, verkeersovertredingen, oplichting, valsheid
in geschrifte en het overtreden van de vuurwapenwet.

Huiselijk geweld

Maar het kan er bij Mathoera vooral niet in dat jaarlijks ruim
80 gevallen van huiselijk geweld binnen het leger worden
geregistreerd. “Voor ons is integriteit heel belangrijk. Alle
cijfers en alle gevallen worden geanalyseerd”, zegt Mathoera. Het
valt haar op dat de meeste aangftes te maken hebben met
mishandeling. Een groot deel daarvan heeft weer te maken met
huiselijk geweld. Dit is voor de leiding van Defensie reden genoeg
een speciaal beleid te ontwikkelen hierop en militairen bewust te
maken van de impact hiervan.

“Het gaat vooral om het geven van vaardigheden en skills hoe om
te gaan met emoties. In dat beleid zal een vertrouwenssituatie
worden gecreeerd die militaire in staat stelt te kunnen praten over
hun huiselijke problemen. We hebben in het leger al twee personen
die hiermee belast zijn, maar het is nog altiijd zo dat een
legerorganisatie een ‘macho-organisatie’ is en de bereidheid om
problemen te delen vergroot moet worden. “

Leiderschap en communicatie

Volgens Mathoera zijn leiderschap en communicatie belangrijke
aspecten die hiermee in verband gebracht moeten worden.
Voorbeeldofficieren zouden volgens de Defensieminister een
voorwaarde moeten zijn binnen elk leger. “Onze manschappen maar ook
ons persoeeel moet binnen de eigen organisatie met haar
karakteristieken kunnen bogen op leiders waarin zij vertrouwen
hebben en er een grote toegangkelijkheid is om hun aan te spreken”,
zegt de bewindsvrouw. Volgens haar is dit een dringende preventieve
aanpassing die moet komen. Zij wil hiermee voorkomen dat achteraf
opgetreden moet worden en dat legermanschappen worden gearresteerd
en in verzekering gesteld worden waardoor het imago van het leger
in discrediet wordt gebracht.

Mathoera zegt zich ervan bewust te zijn dat ook militairen te
maken hebben en lijden onder economische en maatscappelijke druk en
het hoofd boven water moeten houden. Bij haar aantreden en daarna
is hieraan aandacht besteed en de positie van militairen wordt goed
in de gaten gehouden. De minister zegt dat zij daarom verzachtend
staat tegenover manschappen die in hun vrije tijd een bijbaan
hebben. Echter, dat moet gemeld worden binnen de dienst. Er mag
daarbij onder geen voorwaarde gebruik worden gemaakt van attributen
en zeker geen wapens van het leger.
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina