Machtigingswet voor oprichten investeringsvennootschap aanpassen

admin

De fractie van de NPS heeft vrijdag krachtige taal gesproken tijdens de behandeling van de ontwerp machtigingswet voor het oprichten een nieuwe investeringsvennootschap, Suriname Investerings Enterprises (SIE). Patricia Etnel, die ook bestuurskundige is, stelt dat in het ontwerp in de huidige vorm de rol van de staat te sterk aanwezig is. Ze concludeert ook dat instituten voor controle vooral de Centrale Bank van Suriname worden uitgehold en geen ruimte wordt gelaten voor de particuliere sector zich te ontwikkelen. Alles is gecentraliseerd bij de president en er is een ernstige dreiging voor corruptieve praktijken.
Next Post

Winti religieuze organisaties gaan voor gelijkheidsbeginsel

Het merendeel van de winti religieuze organisaties die een wintiprey willen houden in Para is niet van plan hiervoor toestemming te vragen. Dat zegt wintireligieuze leider Julien Zaalman van de organisatie Tata Kwasi ku Tata Tinsensi tegen de Ware Tijd. “Een wintiprey is geen vermakelijkheid. Het is een religieuze uiting […]