Losche breekt lans voor beter sociaal beleid

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

08/05/2022 06:00
-
Ivan Cairo

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft NDP-fractielid Tashana Losche aandacht gevraagd voor sociaal zwakkeren, mensen met een beperking en het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.
Foto: DNA

PARAMARIBO
Het sociaal beleid dat de regering voert is verre van ideaal, omdat sociaal zwakke burgers de slachtoffers ervan worden. Er dient daarom verbetering te komen. Dat was de rode draad in het betoog van NDP-fractielid Tashana Losche die een lans brak voor verbetering van het sociaal beleid.

Door de kostenverhogende maatregelen die de regering in het
kader van het economisch herstelplan heeft getroffen, hebben
burgers het, aldus het parlementslid, nu veel moeilijker. Ze merkte
op dat het clientenbestand van het ministerie van Sociale Zaken en
Volkshuisvesting (Sozavo) “bijna de hele samenleving” van Suriname
behelst. Veel sociaal zwakkeren zijn alleen op de financiele steun
van de overheid aangewezen.

De afdeling Maatschappelijke Zorg, die is belast met de
administratie van personen die in aanmerking komen voor sociale
uitkeringen, heeft een achterstand in de verwerking, zei ze. Wat de
volksvertegenwoordiger stoort is dat op de begroting onder meer is
ingekort op inventaris. “Dat kan niet. Ambtenaren moeten middelen
en materiaal hebben om hun werk te kunnen doen.”

Door een tekort aan zaken zoals papier kunnen formulieren niet
worden geprint en dagkaarten niet worden uitgeschereven voor
belanghebbenden, waardoor clienten onverrichterzake huiswaarts
keren. “Dat zijn situaties die zich voordoen op ministeries”, aldus
Losche. “Laten we ervoor zorgen dat elk ministerie is toegerust om
het werk te doen.” Zonder middelen kunnen ambtenaren hun werk niet
uitvoeren.

Districten

In de districten Brokopondo, Marowijne en Sipaliwini constateert
het NDP-fractielid een grote achterstand in de uitbetaling van
sociale uitkeringen. “De administratieve zaken in de districten
zijn niet up-to-date omdat er geen geld is. Er wordt geen geld
vrijgemaakt”, stelde ze.

De politica deelde mee dat in 2016 voor het laatst het bestand
van mensen met een beperking in Brokopondo is bijgewerkt. Vanaf dat
jaar tot 2022 zijn in het district talrijke mensen met een
beperking geboren of invalide geraakt door verkeersongevallen of
chronische ziekten. Echter, deze personen kunnen nog steeds niet in
het bestand van Sozavo worden opgenomen en komen dus nog niet in
aanmerking voor een uitkering.

Ook zijn er veel mensen met een speciale hulpvraag die niet
kunnen worden geholpen, omdat de administratieve werkzaamheden niet
kunnen worden uitgevoerd. Losche noemde personen die speciale
orthopedische schoenen nodig hebben, maar deze niet uit eigen zak
kunnen betalen. In sommige gevallen is de situatie heel schrijnend,
omdat in een gezin soms vier kinderen met een beperking zijn. “Er
zijn kinderen die een speciale schoen nodig hebben vanwege hun
beperking. Weet u wat zulks een schoen kost? Ik doe een beroep op
de regering om dit ministerie meer aandacht te geven.”

Eigen zak

Volgens Losche is de situatie bij het ministerie zo erg dat
vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk uit eigen zak voorschiet zodat
bepaalde beleidszaken kunnen worden gefinancierd. Ze vindt het
ongehoord dat het Sozavo-team dat naar het binnenland gaat om
uitkeringen uit te betalen door de vicepresident uit zijn eigen zak
moeten worden voorzien van voedingsgeld.

Onlangs kon een team medewerkers, dat naar het Sarakreekgebied
was gegaan om betalingen te verrichten, niet terugkeren, waardoor
de vp een helikopter heeft ingezet om de mensen terug te kunnen
brengen. Losche deed een klemmend beroep op de regering om de
achterstand in het ter beschikking stellen van exploitatiekosten
van de afdeling die belast is met het uitbetalen van uitkeringen in
het binnenland snel weg te werken. “Geeft de ambtenaren de
exploitatiekosten.”

Het is volgens haar onacceptabel dat ambtenareen die naar het
verre binnenland gaan om sociale uitkeringen te betalen SRD 50 aan
daggelden krijgen en SRD 48 per dag “om te eten”. “Zelfs een blikje
sardines kosten nu al meer dan SRD 48″, merkte Losche op. “Ik weet
dat die SRD 48 niet genoeg is om te eten.” Het assembleelid vindt
het onaanvaardbaar dat terwijl de prijzen van goederen constant
omhoog gaan de daggelden voor ambtenaren op hetzelfde niveau
blijven.Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina