Loodzware kinderschoenen op weg naar volwassenheid

admin

Kinderen in Suriname groeien met veel geweld op. Ruim 80 procent
heeft op één of ander moment te maken gehad met geweld. Hoe dat
komt laat zich raden: ouders slaan hun kinderen en geloven dat het
geen kwaad kan, die kinderen slaan hun kinderen en dat gaat generaties door. Kinderen groeien op in een mijnenveld van beschadigde
volwassenen. Zwakke instanties, geldgebrek en cultuurvooroordelen
zijn de hobbels die onze kinderen verder moeten overwinnen.
Next Post

4 new COVID-19 cases; all imported

Curacao COVID -19 Update