Leveringscapaciteit SWM onder druk – DWTonline.com

admin

Door het toegenomen gebruik van water, is de leveringscapaciteit van de Surinaamsche Waterleidingmaatschappij (SWM) onder druk komen te staan. Alwin Linger, onderdirecteur Strategie en Beleid, zegt in gesprek met de Ware Tijd dat vooral in het noordwesten van Paramaribo en wel in wijken als Charlesburg, Kwatta, Uitvlugt, alsook in westelijk gelegen omstreken als het Magentagebied een hoog gebruik te merken is.
Next Post

Trump’s New Opera – ‘The Hypocrite-In-Chief’

A new Opera opened last week at the RNC’s White nationalist convention, one which has played to extremely poor reviews since. It is Donald Trump’s new creation titled: ‘The Hypocrite-In-Chief.’ Have you heard of it?