Leger en politie intensiveren samenwerking

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

08/05/2022 22:58
-
Van onze redactie

Waarnemend legerbevelhebber Werner Kioe-A-Sen en zijn commandanten (r) bespraken het intensiveren van de samenwerking met waarnemend korpschef Ruben Kensen en zijn commissarissen.
Foto: Ministerie van Defensie

PARAMARIBO
“Wij hebben allemaal een doel voor ogen: een veilig Suriname en een betrouwbare regionale en internationale partner zijn in de strijd tegen georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit.” Om deze reden heeft waarnemend legerbevelhebber Werner Kioe A Sen de samenwerking met het Korps Politie Suriname verbreed.

Een van de bijzondere taken van het Nstionaal Leger is het
verlenen van bijstand aan de politie bij handhaving van de
nationale veiligheid of de openbare orde indien dat nodig wordt
geacht door het gezag. Tussen de twee gewapende machten is er al
decennia lang een “goede samenwerking”.

Dat werd gedemonstreerd tijdens onder meer de operatie Veilig
Suriname en bij Covid-19-controles, waarbij het leger ondersteunde
met personeel. Ook worden militaire faciliteiten, zoals het
opleidingscentrum in de Ayoko-kazerne te Zanderij, ter beschikking
gesteld wanneer de politie daartoe een beroep doet.

Tijdens de meeting eerder in de week hebben leger en politie
afgesproken om regelmatig topoverleg te hebben, om gezamenlijke
sport- en ontspanningsactiviteiten te ontplooien, maar ook om
expertise uit te wisselen en de speciale diensten zoals het Korps
Speciale Troepen, Arrestatieteam en Regio Bijstandsteam vaker
gezamenlijk te laten trainen.

Namens het leger zaten behalve de waarnemend bevelhebber aan de
commandanten Marven van Huisduinen (luchtmacht), Ashokkoemar Jagdew
(landmacht), Franklin Blokland (marine) en Petrus Wasimin
(Militaire Politie). Het KPS werd vertegenwoordigd door waarnemend
korpschef Ruben Kensen en de commissarissen Stanley Changoer, Bryan
Isaacs en Rishi Akkal.Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina