Landbouwfederatie tegen voortrekken Guyanese vissers

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

24/04/2022 00:00
-
Van onze redactie


Foto: dWT Archief

PARAMARIBO
Op grond van artikel 8 van het herziene verdrag van Chaguaramas, het zogenoemde Caricomverdrag, kunnen vissers van Guyana geen voorkeursbehandeling krijgen van Suriname. Toch oefent de regering van Guyana druk uit op de Surinaamse regering om deze regels te omzeilen, zodat Guyanese vissers door Paramaribo kunnen worden geaccommodeerd. Tot die conlusie komt de Federatie van Surinaamse Agrariers (FSA), die een “voorkeursbehandeling en eenzijdige bevoordeling voor Guyana” misplaatst vindt.

De organisatie is daarom solidair met haar leden, vissers in
Suriname. FSA zegt kennis te hebben genomen van door de Guyanese
regering verspreide vermeende toezeggingen van Suriname aan Guyana
tijdens een werkbezoek van president Santokhi in augustus vorig
jaar. Georgetown heeft beweerd dat is gesproken om manieren te
vinden zodat Guyanese vissers vergunning kunnen krijgen om in
Suriname te mogen vissen.

Santokhi heeft in augustus 2021, aldus de FSA, zelf aangegeven
dat er naar schatting circa 150 illegale vissersvaartuigen actief
zouden zijn in Surinaamse maritieme zones. Hij heeft te kennen
gegeven dat waar het Guyanese vissersvaartuigen betreft, de beste
manier om met illegaliteit en tussenpersonen af te rekenen zou
zijn, het rechtstreeks toekennen van vergunningen. In april 2022
heeft de president de indruk gewekt alsof er in dit kader al
vergunningen worden of zijn verstrekt.

Zeevisserijwet

De federatie zegt verder dat de visserijsector al in augustus
2021 de inhoud van de overeenkomsten met Guyana schriftelijk bij de
staat te hebben opgevraagd. “De inhoud is nooit aan de
brancheorganisaties of aan het publiek kenbaar gemaakt hetgeen in
strijd is met artikel 103 van de Grondwet van Suriname”, stelt de
FSA. Opgemerkt wordt dat de Zeevisserijwet toestaat dat vreemde
vaartuigen, die bereid zijn zich te doen keuren en te houden aan de
voorwaarden, zich voor registratie aanbieden in Suriname.

Onder de voorwaarden vallen maximale visdagen, voorgeschreven
vangstsoorten, voorgeschreven vaartuig- en netomvangen, aanlanding
en keuring van vangst in Suriname en zich eveneens aanbieden voor
registratie in Suriname. “Vaartuigen uit meerdere landen, ook uit
de regio, maken van deze mogelijkheid keurig gebruik en werken
structureel samen met legitieme Surinaamse ondernemingen”, aldus de
FSA.

Echter, dit is volgens haar niet wat de Guyanese regering en de
Guyanese visserij voor ogen schijnen te hebben. Anders was
diplomatieke druk niet het middel geweest om de Surinaamse regering
tot afwijkende toezeggingen en handelingen te willen dwingen. De
regering van Guyana beoogt, in strijd met artikel 8 van het
Caricomverdrag, een afwijkende behandeling voor zijn vissers dan
voor de andere Caricom-lidstaten.

Zij verwacht dat de Surinaamse regering hier actief in
faciliteert en de eigen wetgeving desnoods terzijde schuift. De
regels over quota en duurzaamheid schijnen zij als onnodige
restrictie te ervaren. De FSA is van mening dat het tegengaan van
illegaliteit zal omvatten: het versterken van controles, handhaving
en samenwerking op geldende wet- en regelgeving.

Gelijkheidsbeginsel

Het gelijkheidsbeginsel op zowel Surinaams als Caribisch niveau
dient te worden gewaarborgd. Dit met als doel de visgronden en
biomassa, die met beleid generaties in de Surinaamse visserij en
agrarische ondernemers van werkgelegenheid voorzien, duurzaam te
beschermen. Samenwerking gericht op kortetermijninkomsten, gunsten
of voordelen, waarvan niet duidelijk is welke deze zouden moeten
zijn voor Suriname, de Surinaamse regering of individuen, zal
volgens de FSA leiden tot een terugval van de Surinaamse visserij
naar het niveau van dat van de westelijke buren.

De agrarische sector heeft in Suriname door duurzame
publiek-private samenwerking, moeizaam betere economische kansen
weten te onderscheiden, die select, met gepland beleid en door
middel van regels, zelfs openstaan voor Caribische partners. De FSA
roept de Surinaamse actoren, waaronder de overheid, op het accent
van samenwerking te leggen op naleving van bestaande regels en het
tegengaan van illegaliteit door handhaving van die regels en niet
door aanpassing of selectieve toepassing daarvan.Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina