Kinder- en jongerentelefoon start campagne tegen lijfstraffen

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

30/04/2022 08:02
-
Euritha Tjan A Way


Foto: pixabay

PARAMARIBO
Onderzoek in 2017 heeft aangetoond dat ruim 81 procent van alle kinderen in Suriname op de een of andere manier te maken heeft (gehad) met geweld. De stichting ‘Kinder- en Jongerentelefoon’ (KJT) zegt te weten dat veel ouders denken dat een kind slaan “een probate (goede) en soms zelfs de enige manier is om ervoor te zorgen dat kinderen niet ontsporen”. Dat moet veranderen vindt de KJT en start op 30 oktober in dat kader met de campagne ‘Opvoeden met Liefde, Begrip & Geduld’.

De datum van 30 april is gekozen omdat dat de ‘International End
Corporal Punishment Day’ is. ‘Corporal punishment’ betekent
lijfstraffen. Het gaat hier om het gebruiken van geweld in de
opvoeding van een kind of bij het uitvoeren van opvoedingstaken.
Dus het gaat om het fysiek pijnigen (ook schreeuwen, beledigen en
vernederen worden hierin meegenomen) van een kind met als doel het
te disciplineren.

“Denk maar aan het slaan van kinderen omdat hun gedrag als
brutaal wordt gezien. Ook het laten knielen van kinderen in de zon
omdat ze niet geluisterd hebben naar hun ouders of de begeleidster
van het tehuis is corporal punishment. Ook de zogenoemde
corrigerende tik hoeft niet”, vindt Jacintha Dundas, waarnemend
directeur van de KJT.

Via sociale media

“Helaas zijn er geen fondsen om een echte fysieke campagne op te
zetten, dus we gaan het via sociale media doen”, meldt Dundas. KJT
zal ouders en andere opvoeders bewust maken van de negatieve
gevolgen die het gebruik van lijfstraffen bij kinderen kan hebben.
Maar ook hen informeren over alternatieven om te disciplineren,
waarbij geen geweld wordt gebruikt maar die toch het gewenste
resultaat opleveren.

Daarnaast wil KJT ook bewustwording creeren over de stand van
zaken met betrekking tot het toepassen van lijfstraffen bij
kinderen in Suriname. “Wij willen mensen aansporen om hun kinderen
niet te slaan en in hun omgeving en bij andere officiele instanties
(scholen, internaten en andere plekken) erop toe te zien dat er
geen lijfstraffen worden gebruikt om kinderen te
straffen.”

Cultuuromslag

KJT roept ouders en opvoeders op die geen lijfstraffen toepassen
in de opvoeding om contact te maken met hen. “Laten wij door het
delen van jouw ervaring dit aspect van de Surinaamse cultuur
in positieve zin veranderen door alternatieven te presenteren van
‘Opvoeden, met Liefde, Begrip en Geduld'”, luidt de oproep van de
stichting tot een cultuuromslag.

Het gebruik van geweld om een doel te bereiken kan, hoe goed
bedoeld dat ook is, negatieve gevolgen hebben voor een kind. “Het
kind heeft pijn, het vertrouwen en zelfvertrouwen kunnen geschaad
worden, de mentale een geestelijke ontwikkeling van het kind kunnen
verstoord raken, de relatie tussen de ouder en het kind kan schade
ondervinden en de ouder voelt zich ook niet blij en is ook niet
gelukkig na zo een pakslaag te hebben gegeven”, motiveert de
stichting ouders om het roer om te gooien in de opvoeding.Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina