Kat-en-muisspel bij veiling termijndeposito’s

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

14/12/2021 18:41

-
Gerold Rozenblad

De Centrale Bank van Suriname.
Foto: dWT Archief

PARAMARIBO
De Centrale bank van Suriname (CBvS) is van plan woensdag wederom korte-termijndeposito’s uit te geven. Er worden weekdeposito’s met een maximaal volume van SRD 1,1 miljard ter beschikking gesteld en voor de maanddeposito’s een maximaal volume van SRD 200 miljoen. De verwachting is dat de hoeveelheden niet vol getrokken zullen worden door de banken. Rond de poging van de moederbank om via de termijndeposito’s SRD’s af te romen van de kapitaalmarkt en zo een stabiele koers te bewerkstelligen, is een kat-en-muisspel gaande.

Ingewijden wijzen de Ware Tijd erop, dat hoewel bij de laatste
veiling van 8 december het gewogen gemiddelde rentetarief voor
maanddeposito’s steeg van 62,9 procent naar 75,3 procent, er
slechts SRD 80 miljoen van de beschikbare SRD 300 miljoen werd
geveild. Bij de weekdeposito’s daalde de rente van 67,7 naar 65,2
procent. Daar werd juist SRD 730 miljoen van de beschikbare SRD 900
miljoen geveild. De banken blijken meer interesse te hebben voor de
korte-termijnlooptijd. Toch blijkt de rente bij die deposito’s
lager uit te vallen.

Kat en muis

Naar wordt vernomen is vooral de DSB-Bank als grootste speler
ervoor verantwoordelijk, dat bij de weekdeposito’s de rente laag
blijft hangen in vergelijking met de langere opties. Binnen de
bancaire wereld is het bekend dat die bank niet inschrijft voor de
langere opties en bij het bieden op de weekdeposito’s rond de 60
procent blijft. “Die bank beinvloedt de markt zwaar en wij als
kleinere banken kunnen daar niet tegenop”, redeneert een
banktopper.

Dat de kleinere banken, ondanks zij vrij spel hebben bij de
maanddeposito’s, een hogere rente bedingen en toch niet vol
inzetten, heeft volgens een andere zegspersoon ook zijn reden.
“Banken zijn nu verplicht hun accounting via het IFRS-model te
doen. Echter als je volgens dat systeem de accounting doet, wil je
aan het eind van het jaar liever geen geld hebben uitstaan bij de
overheid of haar instellingen.”

Ook wordt de krant uitgelegd dat bij dit systeem uitstaand geld
moet worden gewaardeerd op basis van de internationale
kredietratings en Suriname heeft een slechte rating. “Dus je moet
in je boeken een voorziening treffen om dit onzekere geld te
dekken. Uiteindelijk verdampt je winst door het treffen van die
voorziening. Het is in feite een beetje een enorm kat-en-muisspel”,
redeneert de insider.

Appetijt

Overigens blijkt ook uit een reactie van de moederbank aan de
krant, dat de banken niet altijd happig zijn in het voetspoor van
de CBvS te treden. De krant berichtte op 3 december dat de CBvS wil
dat de algemene banken hun rentetarieven verhogen naar ongeveer
dertig procent. En was toen om een reactie gevraagd. Deze kwam
dagen later. Daarin geeft de CBvS aan dat de rentebepaling van de
termijndeposito’s door de banken geschiedt.

“Het is uiteraard van belang dat een deel van de hoge rente die
de banken vragen/ontvangen op het veilingplatform wordt
doorgespeeld naar hun korte-termijndepositohouders. Hierdoor wordt
beleggen in de Surinaamse dollar gestimuleerd met het gevolg dat de
druk op de wisselkoers afneemt.” De Moederbank, die steeds
benadrukt dat niet zij de rentetarieven vaststelt, geeft even
verder in haar schriftelijke reactie wel toe dat een minimumrente
is geintroduceerd op het 1 weekse termijndeposito, “om de appetijt
van de banken voor dit instrument te stimuleren”. Dit omdat de
geboden volumes aan het afnemen waren en hierdoor de
geldhoeveelheid niet in lijn was met de primaire doelstelling van
de CBvS.

Niet hoog

De moederbank geeft verder aan dat als gelet wordt op de
rentetarieven van de 1 weekse termijndeposito’s geconstateerd moet
worden, dat als die wordt vergeleken met het inflatieniveau, de
rente niet extreem hoog is. Immers de jaarinflatie is 60,4 procent.
De CBvS stelt dat de hoge rentetarieven van tijdelijke aard zijn.
“Naarmate veranderingen in de marktrentes effect uitoefenen op de
bestedingen, de kredietvraag en het spaargedrag van het publiek zal
de hoge inflatie verminderen en zal de rente hierdoor omlaag
komen.”

Benadrukt word dat de zeer hoge inflatie uiterst schadelijk is
voor de economie en de koopkracht van de burgers. Echter wordt
spoedig anders verwacht. “De huidige hoge inflatie is vooral het
gevolg van de hogere wisselkoersen sinds 7 juni 2021, de aanpassing
van de prijzen van brandstof aan de pomp en de verhoging van de
tarieven van nutsvoorzieningen. Het effect van deze maatregelen is
echter van tijdelijke aard en zal, zoals de economische historie in
Suriname leert, binnen circa 4 maanden uitgewerkt zijn. Derhalve
wordt in 2022 een drastische daling van de inflatie verwacht en
bijgevolg een afname van de rente”, aldus de CBvS.
Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina