Inspectiewerkzaamheden Saramaccakanaal van start

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

13/12/2021 17:55

Er worden voorbereidingen getroffen, waar onder het maken van bekistingen, voor de inspectie van het Saramaccakanaal.
Foto: CDS

Consultants zijn begonnen met inspecteren van het Saramaccakanaal in opdracht van het ministerie van Openbare Werken (OW). Dit gebeurt in het kader van het Saramaccakanaalproject, dat behelst herstel van deze belangrijke doorsteekwaterweg, die de Surinamerivier verbindt met de Saramaccarivier. Het kanaal is ongeveer 25 kilometer lang. De inspectiewerkzaamheden zullen ongeveer een week duren.

Tijdens het onderzoek wordt gelet op de huidige stand van zaken,
zoals de diepte van het kanaal en de hoeveelheid aanwezige slib. Zo
meldt de Communicatie Dienst Suriname in een persbericht. Ook
de zogenoemde secundaire lozingen die aangesloten zijn, zoals het
Magentakanaal en de Spoorsloot, worden opgemeten.

Het Saramaccakanaalproject heeft als voornamelijk doel
ontwatering van het gehele gebied en een efficientere
scheepvaartroute. Er worden verschillende controles uitgevoerd
zoals bij de ontwateringssluis. Nadat alle onderzoeken zijn
afgerond, zullen de consultants zich richten op het ontwerp.

Zij hebben drie dagen uitgetrokken voor het onderzoek bij de
Saramaccadoorsteek en twee dagen op Uitkijk. Door de jaren heen
zijn de metalen damwanden van de Saramaccadoorsteek beschadigd. In
2000 is een nieuwe metalen damwand gebouwd. De damwanden worden in
het water gecontroleerd door twee deskundige duikers. Na de
inspectie wordt alle informatie geanalyseerd, waarna partijen samen
met OW bij elkaar komen. Na evaluatie volgen er een ontwerp en plan
over wat er precies moet gebeuren.

Nadat de onderzoeken zijn afgerond zal een aanbesteding volgen
voor het rehabiliteren van het Saramaccakanaal. De consultants die
de inspectiewerkzaamheden uitvoeren zijn onder andere Royal
HaskoningDHV, Ilaco Suriname, EBT, SPE en Deltares.
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina