INGEZONDEN: Naar bruggen die levens redden

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

16/12/2021 19:21

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die geplaatst worden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit de context worden gehaald.

INGEZONDEN – ..we nemen 1 minuut stilte voor de 83 verkeersdoden en de ruim 3700 in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo geregistreerde verkeersslachtoffers, maar we nemen ook 1 minuut stilte voor het belang dat wij van het Korps Suriname Verkeervrijwilligers (KSV) stellen in verantwoord en veilig verkeer…..

Zo begint KSV haar reguliere meetings op de 1e en 3e woensdag van de maand. Dat heeft zij dit jaar ongeveer 20 keer gedaan. Jammer genoeg is bij elke meeting het aantal verkeers-doden en slachtoffers hoger dan daarvoor. Met diepe weemoed heeft KSV kennisgenomen van het waanzinnig en intriest gebeuren dat zich op woensdagmiddag 15 december heeft voltrokken op de Jules Wijdenboschbrug. De organisatie wenst de nabestaanden van de overledene alle kracht en sterkte toe en degenen die lichamelijke en geestelijke letsels hebben opgelopen bij dan wel hebben overgehouden aan dit verkeersongeval kracht en herstel toe.

Waanzinniger vinden nog veel meer mensen het dat het ?berhaupt heeft kunnen gebeuren. De kans dat het heeft kunnen gebeuren was levensgroot aanwezig stelt een gewezen politie-inspecteur, omdat er in de voorgaande ongevallen op de brug geen hoge autoriteiten bij betrokken waren. Dit maakt het beeld van waanzinnigheid compleet, want de overtuiging die waarschijnlijk elk van ons dan nog heeft is dat het weer zal gebeuren als deze hoge autoriteiten blijven praten over een brug waarover niemand nog kan gaan (die over de Corantijnrivier) en tot op dit moment nauwelijks bijdragen aan het redden van de vele levens die nu al (zijn ge) gaan over de ‘Bosjebrug’, omdat zij, die hoge autoriteiten dus, varen onder hun eigenbrug-van-deugdelijk-beleid-naar-daadkracht, hun eigenbrug-van-dienstbaar-leiderschap-naar-maatschappelijke-veiligheid.

Het veiliger maken van het verkeer naar, op en van de ‘Bosjebrug’ kost blijkbaar veel meer geld dan de (lucht)bruggen die zij willen dienen en zelfs hun naam aan willen verbinden. Voor wat zich blijft voltrekken op de bestaande bruggen wassen zij hun handen voortdurend in onschuld. Waar en wanneer immers beginnen wij met het beantwoorden van de vraag hoe dit ongeval weer heeft kunnen gebeuren? Zullen we beginnen bij de beleidsmakers die maar niet begrijpen dat veiligheid een grondwettelijk recht is en dat zij de eerstgeroepene zijn om daarvoor zorg te dragen. Veiligheid kost geld ja en een kwaliteit die hoort bij ons leven.

Of beginnen we bij de actoren binnen de houtsector waarbij de ene partij een verantwoordelijkheid heeft die precies eindigt bij het keuren van de houtblokken en de andere partijen anno 2021 die houtblokken maar blijven transporten op een vervaarlijke wijze? Of beginnen we bij het beleid dat de handhavers belet om op te treden? Of hebben de verkeershandhavers steken laten vallen? Of richten wij onze microfoon ook naar de media die ons pas achteraf confronteert met wat er gebeurt op en bij de ‘Bosjebrug’? Verwijzen naar de rol van DNA in dit kader lijkt een brug te ver, want de discussies die zij voert over (het belang van) veilig verkeer zijn incidenteel en accidenteel.

Laat ons maar beginnen bij onszelf, ook wij van KSV horen bij deze groep, en heel consci?ntieus de vraag beantwoorden of wij echt en oprecht voornemens zijn volgens de geldende verkeersregels deel te nemen aan het verkeer als we achter het stuur kruipen. Dit brengt ons naar die bewuste truckbestuurder. We kunnen aan hem tal van schuldvragen stellen, maar zijn we niet na?ef te denken dat hij over alle competenties beschikt om de vraag of hij verantwoord bezig is geweest alleen in zijn eentje te kunnen beantwoorden, los van de bijdragen van alle eerdergenoemde partijen en gezien het economisch belang dat hij onophoudelijk moet dienen? Want we weten inmiddels dat niet die truckchauffeur maar het economisch belang dat sommigen dienen wel zeker over lijken durft gaan.

KSV roept alle religieuze groepen en geestelijke leiders op om dit droevig moment aan te grijpen om te bidden voor nog meer kracht en bezinning zodat we als samenleving duurzamere bruggen naar elkaar kunnen slaan in 2022. Bruggen die ons leiden voorbij en lopen boven het economisch belang, die ons leiden van politieke nijd en spijt en populisme naar een toestand van geestelijk en lichamelijk welzijn. Naar eerbied voor het leven, naar eerbied voor wet en recht en naar barmhartigheid en saamhorigheid.

Korps Suriname Verkeervrijwilligers

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina