INGEZONDEN: Een korte reactie van het ABS

admin

Het zij ons vergund om puntsgewijs in te gaan op het artikel in de Ware Tijd van zaterdag 23 januari 2021 op pagina A2 van de hand van de heer Wilfred Leeuwin, waarin ook inzichten van de heer Albert Alleyne (verder AA genoemd), voorzitter van de Consumentenkring Suriname, zijn verwerkt.
Next Post

Biden’s America – Episode 2 – Wasting Time

Let’s stop with impeachment and census Donald Trump. Why is President Joe Biden sitting on the side lines letting this CHARADE continue?