INGEZONDEN: Een bond is geen regering

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online
Overal waar men werkt is het van groot belang dat werknemers worden vertegenwoordigd door een bond, maar dat wil niet zeggen dat men kan maken en breken binnen de organisatie. Het is van groot belang dat de bond zijn plaats kent. Echter is het zo dat enkele vakbondsleiders van de nieuwe garde hun plaats niet kennnen binnen het geheel. Ik heb vakbondsmensen die hun vakbondswerk naar behoren deden mogen observeren. Vakbondsleiders als Derby, Rusland die worden gemist. De mensen wisten waarover ze spraken en wisten met tact zaken te realiseren voor de leden.