INGEZONDEN: De problemen in de pluimveesector houden maar niet op

admin

De Coöperatieve Vereniging Pluimveeboeren Suriname (CVPS) is ontstemd. Bij leden van deze organisatie is bekend geworden dat de dispensatiebrieven alleen via het ministerie van Justitie en Politie verstrekt zullen worden. Bij de vorige verstrekking hebben leden, maar ook zij die geen lid van de organisatie zijn, heel moeizaam tot niet over een dispensatiebrief of pasje kunnen beschikken. Toen liep de toewijzing alsook de verstrekking via verschillende overheidsinstanties. De huidige werkwijze via één punt zou ook goed kunnen verlopen als verschillende sectoren en zeker de minister van LVV gehoord zouden worden.
Next Post

Biden’s America – Episode 2 – Wasting Time

Let’s stop with impeachment and census Donald Trump. Why is President Joe Biden sitting on the side lines letting this CHARADE continue?