IN MEMORIAM: Sam Polanen

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

05/03/2022 09:53

Samuel Francis Polanen overleed op 11 februari op tachtigjarige leeftijd.
Foto: dWT Archief

IN MEMORIAM
Sam Polanen was een toegewijde patriot van zijn land, Suriname, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan studies betreffende de Surinaamse Grondwet en electorale zaken in het Caribisch Gebied, het westelijk halfrond en ver buiten de regio. Na afronding van zijn rechtenstudie in Nederland, waar hij langer dan twintig jaar verbleef, keerde hij in 1974 terug naar zijn geboorteland.

Hij werd benoemd tot secretaris van het orgaan dat belast was
met de voorbereiding van de Grondwet, die zou moeten worden
aangenomen na de onafhankelijkheid van het land in 1975. Hij trad
weliswaar in overheidsdienst toen het land in een diep dal was en
deed zijn werk zeer gedreven. Hij werd docent Administratief en
Constitutioneel Recht aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname
en secretars van een groep adviseurs voor de raad van
ministers.

Hij was als een adviseur voor de internationale gemeenschap
omtrent zaken die te maken hadden met herstel en hervatting van het
grondwettelijk bestuur na de ontwrichting van het overheidsbestel
in de jaren tachtig en negentig. Mr. Polanen heeft waarschijnlijk
het belangrijkste deel van zijn tijd in overheidsdienst gewijd aan
de ontwikkeling van de jonge republiek.

Hij was lid en later voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau
(OKB), het orgaan dat verantwoordelijk is voor het leiden van en de
toezicht op de landelijke verkiezingen. Sam werkte onvermoeibaar om
het werk van het bureau tot grotere hoogte te brengen en om de
reputatie van het bureau hoog te houden. Daarom werd hij enorm
gewaardeerd en gezien als een autoriteit op het gebied van het
kiessysteem van het land en de processen rondom de
verkiezingen.

In 1988 publiceerde hij ‘The Electoral System of the Republic of
Suriname’, een alom geaccepteerde handleiding over het onderwerp.
Zijn deskundigheid werd zeer gewaardeerd en hij werd uitgenodigd om
de verkiezingen in vele landen in het westelijk halfrond en in
Afrika, te observeren en om verkiezingspersoneel te trainen. Hij
heeft geholpen om Zuid-Afrikaans verkiezingspersoneel te trainen
voor de eerste algemene verkiezingen van 1994.

Ik heb Sam leren kennen toen ik van 2001 tot en met 2004 het
hoofd was van het bureau van het algemeen secretariaat van de
Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) in Suriname. Hij was een
bijzondere ondersteuner van de OAS en een regelmatige bezoeker van
het kantoor. Zijn uitgebreide kennis en bereidwilligheid om te
ondersteunen en te faciliteren hebben geholpen om het optreden van
het land in regionaal verband te vormen en te sturen.

Hij was lid van een groep toegewijde Surinamers, die ik ‘Friends
of the OAS’ (‘Vrienden van de OAS’) noemde. Persoonlijk was ik een
vriend van de familie Polanen, die met mij optrok gedurende mijn
ambtsperiode in Suriname. Sam en zijn familie hebben me geholpen om
mij in Suriname thuis te voelen.

Ik betuig mijn welgemeende condoleances aan zijn familie,
vrienden en collega’s; dat zijn ziel deelgenoot mag zijn van de
eeuwige vrede.

Ambassador Kingsley C.A. Layne, C.M.G.

(Vanuit het Engels naar het Nederlands vertaald door
Muriel Held)Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina