IN MEMORIAM: Rabinder Lala

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

Wat ben ik geschrokken, voorts zeer aangegrepen, toen ik onlangs via de media vernam dat Rabinder Lala, één van mijn