‘Ik neem nooit genoegen met minder’

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

20/04/2022 21:00
-
Samuel Wens

Korpschef Ruben Kensen werd eerder deze maand in zijn geboortedorp Abenaston in de watten gelegd.
Foto: Samuel Wens

PARAMARIBO
“Seedorf: Benoeming Kensen als korpschef nietig” was een veelzeggende kop in de media. Ook vanuit andere hoeken kwam er commentaar op de aanstelling van Ruben Kensen tot waarnemend korpschef die niet volgens de juiste procedure zou zijn verlopen. Daar stoort de in allerijl bevorderde politiecommissaris zich niet aan. “Kritiek mag er zijn, want die houdt je alleen maar scherp”, klinkt hij nuchter in gesprek met de Ware Tijd in zijn geboortedorp Abenaston.

Op 5 februari maakt de Communicatiedienst Suriname (CDS) bekend
dat de regering een interim-managementteam heeft aangesteld bij het
Korps Politie Suriname. Twee dagen daarvoor was door de
regeringsraad besloten tot formalisatie over te gaan. “Dit team
bestaat uit een viertal politiefunctionarissen, die allen zullen
functioneren als commissarissen van politie. Ruben Kensen is
aangesteld als waarnemend korpschef”, staat er in het
persbericht.

Dat er sprake is van een politieke benoeming, “zoals enkele
mensen dat vinden”, wijst Kensen categorisch van de hand. “De
functie dank ik aan het feit dat ik tot het uiterste ga en nooit
genoegen neem met minder”, is zijn stellige overtuiging. “Ik wil
altijd uitblinken en daarom blok ik hard.” Om er vervolgens
veelbetekenend aan toe te voegen: “De juiste personen komen op de
juiste posities, omdat het korps er alleen is voor
professionals.”

Voordat hij waarnemend korpschef werd, heeft Kensen jaren
gediend als gewestelijke politiecommandant. Hij ging niet over een
nacht ijs toen hij werd benaderd om de hoogste politiebaas te
worden. “Ik heb bedenktijd gevraagd en advies ingewonnen bij enkele
hoge oud- politiefunctionarissen”, vertelt hij. Na zijn jawoord
volgde zijn bevordering tot commissaris van politie, zodat hij de
hoogste functie kon bekleden. Hij is de eerste uit het binnenland
met zo’n hoge positie binnen het KPS.

Reorganisatie

Het interim-managementteam onder zijn leiding heeft als taak het
politieapparaat te reorganiseren en de transformatie in te zetten
“met als uiteindelijk doel de juiste personen op de verschillende
afdelingen van het korps te plaatsen op basis van beoordelingen,
professionaliteit en bagage aan ervaring”, schreef de CDS.

Kensen zegt dat zijn team zich wil inzetten om – in het belang
van de medewerkers – een goede werkrelatie met de Surinaamse
Politiebond te hebben. “Dat is een noodzaak”, beseft hij. De
commissaris twijfelt er niet aan dat dat zal lukken.

Kensen weet dat met het in het leven roepen van het
managementteam collega’s zijn thuisgezet – ter beschikking van de
minister – maar toch maandelijks hun salaris ontvangen. Hij is
ervan overtuigd dat er werk is voor eenieder. “En zij zullen worden
ingezet, waar ze aangeven te willen werken.”

Veiligheidsgevoel

Kensen belooft dat de opleidingen intern en extern weer zullen
worden opgepakt en de relatie met de buitenlandse
veiligheidsdiensten hersteld. “KPS moet adequaat antwoord kunnen
geven op de oprukkende, grensoverschrijdende criminaliteit”,
benadrukt hij. “Het kan altijd beter.”

Een stap daartoe met als oogpunt burgers het veiligheidsgevoel
terug te geven is het systeem van buurtmanagers weer te activeren.
“Politie en burgerij zullen samen de criminaliteit moeten
aanpakken. De politie moet zichtbaarder zijn, de surveillances
zullen worden opgevoerd, het verkeer zal worden geordend en de
voorlichting om criminaliteit tegen te gaan zal landelijk worden
aangepakt.”

Sinds zijn aantreden heeft de waarnemend korpschef met minister
Kenneth Amoksi van Justitie en Politie veldbezoeken afgelegd in
Saramacca, Coronie en Nickerie. Volgens hem zijn de problemen in
alle gewesten identiek: politiestations dienen te worden
gerenoveerd en er is een tekort aan rollend materieel,
dienstwoningen en personeel.

Lees het volledig artikel in de woensdageditie van
de Ware TijdGerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina