‘Ik maak mijn oso dresi in bijzijn van de mensen’

admin

Sinds kort is Germain ‘dokter’ May een begrip in de wereld van de beoefenaars van alternatieve geneeswijze. Hoewel hij meent geen concurrent te zijn van andere natuurgenezers, wil hij zich wel onderscheiden van de rest. “lk maak mijn oso dresi in bijzijn van de mensen om ze te overtuigen, in tegenstelling tot anderen die zeggen dat de manier van werken hun geheim is”, zegt May. Ondanks tegenwerking zal hij zich blijven inzetten voor bundeling, omdat alleen zo veel bereikt kan worden.
Next Post

Caribbean Travel - These Caribbean Countries Have No Active Cases Of COVID-19

Two countries in the Caribbean region now have the honor of boosting of no active COVID-19 cases, latest data show.