Hulp voor slachtoffers seksueel molest in de sport

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

08/11/2021 00:00

-
Stan Herewood


PARAMARIBO
In verschillende landen worden begeleiders, hoofdzakelijk coaches van jonge kinderen die onder hun gezag zijn gesteld, opgespoord en gestraft voor seksueel overschrijdende handelingen met hun pupillen. Het Surinaams Olympisch Comite (SOC) wil een brede discussie op gang brengen over maatregelen om kinderen te beschermen en leidinggevenden in de sport, die hun handen niet van de pupillen kunnen afhouden, te laten vervolgen. Het is inmiddels vijf voor twaalf. De tijd dringt.

Stapvoets worden structuren gelegd om de vaak weerloze kinderen
tegen deze personen te beschermen. Zo heeft SOC-coordinator Sandra
Hunsel zaterdag een bijeenkomst geleid die tot doel had het proces
van veiligheid voor de jeugd daadwerkelijk inhoud te geven. Dat
gebeurde in de vorm van een brede discussie.

Hunsel: “De bijeenkomst is onderdeel van een vijfdaagse training
waarbij geselecteerde vertrouwenspersonen moeten leren omgaan met
sporters die slachtoffer zijn geworden van grensoverschrijdend
gedrag van begeleiders. Grensoverschrijdend seksueel gedrag kan
onder andere zijn zonder woorden, molest, pesten, denigrerende
behandeling. De deelnemers zijn zorgvuldig geselecteerd en aan het
eind van de training worden ze opnieuw gescreend, en indien goed
bevonden, aangesteld.

De basis voor sporters om hun tak van sport op een veilige
manier te beleven is twee jaar geleden ingezet door het SOC.
Daaronder vallen geestelijke gezondheid, voeding en training. “Na
de berichten over seksueel molest in de sport die het wereldnieuws
halen zijn wij ook gaan nadenken over de aanpak hiervan. Een jaar
geleden heeft het SOC ook gewezen op de noodzaak van bewustwording
tegen alle vormen van molest.”

Eigenschappen

Twee trainers van de stichting Ilse Henar-Hewitt Juridische
Bijstand voor Vrouwen hebben zaterdag een presentatie gehouden over
grensoverschrijdend gedrag. Vertrouwenspersonen moeten een goede
achtergrond hebben als hulpverlening. Het zijn mensen die al kennis
hebben van begeleiding, zoals hulpverleners en coaches. De
vaardigheden zijn vertrouwenwekkende eigenschappen, het kunnen
doordringen tot de materie, doorvragen en geheimhouding. Hunsel
voegt er aan toe dat het van belang is de knoop te ontwarren tussen
de dunne lijn van wat ervaren wordt als molest of niet.

De deelnemers hebben over hun ervaringen verteld en gesproken
over hoe het vraagstuk door buitenstaanders en sporters zelf wordt
gezien. In groepen is gewerkt aan het formuleren van de juiste
definitie. Er is gediscussieerd over praktijkvoorbeelden. Op de
eerstvolgende sessie zal dieper worden ingegaan op de definitie van
‘grensoverschrijding’ en wie een vertrouwenspersoon is.

Hoewel de rechter in Suriname een trainer heeft veroordeeld in
een kwestie waarbij een jong meisje zou vallen onder de definitie
van molest, kan Hunsel niet zeggen of er intussen soorgelijke
verdachte gevallen bij het SOC zijn binnengekomen. “Ook al was dat
het geval zou ik er vanwege de geheimhouding geen mededeling over
doen.” De vorming en begeleiding van personen die aan het project
zullen werken, is in handen van de stichting Ilse Henar-Hewitt
Juridische Bijstand voor Vrouwen evenals de begeleiding. Er hebben
aan de sessie zaterdag twaalf mensen deelgenomen, rekening houdend
met Covid-19-protocollen.
Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina