Hofpresident Rasoelbaks roept bijstand God aan

admin

Rechter Iwan Rasoelbaks heeft gisteren na zijn installatie als president van het Hof van Justitie tijdens een buitengewone openbare vergadering in de Congreshal plechtig beloofd deze taak naar zijn beste vermogen uit
te voeren. Hij vroeg daarbij de ondersteuning van de regering, de totale rechterlijke macht en zijn familie voor deze uitdaging.
Next Post

Trump’s America – Episode 202 - Scrooge Living In The White House

Donald Trump deserves to be known forever as: THE WORST PRESIDENT IN ALL OF AMERICAN HISTORY.Merry Christmas President Scrooge, I mean, President Trump!