Help de mens in nood

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

25/11/2021 14:33


INGEZONDEN
Verbaasd heb ik kennisgenomen van de column van Sharda Ganga: ‘De prijs van hulp’. Want wie zou namelijk problemen kunnen hebben met Vismale en stichting 1 voor 12 om behoeftigen te helpen? 1 voor 12 is nu in haar zeventiende levensjaar. Met alle trots mag ik aangeven dat tot op heden wij geen enkel mens in nood, zonder hulp, huiswaarts hebben gestuurd.

Ter informatie komen de mensen vrijwillig bij ons aankloppen
voor hulp en tekenen ook een verklaring van geen bezwaar om voor de
camera te verschijnen. Indien zij dit weigeren dan helpen wij niet.
Immers, wij zijn geen Sociale Zaken, maar een stichting die
afhankelijk is van donateurs die willen zien waar hun donaties naar
toe gaan. Maar ook om de nood te laten zien om hulp vanuit binnen-
en buitenland te krijgen. Want hulp haalt de stichting niet uit de
lucht en van Sharda Ganga hebben wij tot op heden geen dubbeltje
ontvangen. Aan onze werkwijze moet niemand komen!

“Het is de tweede keer op rij dat meneer Vismale meende een
moeder in nood aan te spreken op haar productieve
voortplanting”,schrijft
Ganga
. Als de voorzitter van een verantwoordelijke
stichting in de gemeenschap is het ook mijn taak om als een
vaderfiguur corrigerend en voorlichtend op te treden. Wij geloven
thans in: ‘Geef ze geen vis, maar een hengel om te vissen!’

Ik zou het zeer op prijs stellen als Sharda Ganga ook hieraan
een bijdrage zou leveren door een instituut te openen om
voorlichting te geven aan jonge moeders/vaders om
voorbehoedsmiddelen te gebruiken en om hun gebrek aan logica, zoals
zij het verwoordt, op peil te brengen. Het is gemakkelijk om
kritiek te leveren, maar met oplossingen komt niemand. Ik had graag
oplossingsvoorstellen gezien van Sharda Ganga in plaats van het op
de overheidssystemen te gooien.

Aangezien Sharda Ganga zich zo op haar teentjes getrapt voelt,
omdat ik een jonge moeder heb aangesproken, roep ik alle jonge
moeders die in nood verkeren op om voortaan niet bij de stichting 1
voor 12 aan te kloppen voor hulp, maar om zich aan te melden op bij
Sharda Ganga. Ik vraag mij af wie Sharda Ganga is om mij te komen
beschuldigen van zelfreclame onder het mom van liefdadigheid. Heeft
zij ooit eens een helpende hand geboden aan een behoeftige?

Als helpen van de mens in nood voor haar betekent zelfreclame,
dan maar zo. Ik lap daarom de kritiek van haar aan mijn laars. Het
zou Sharda Ganga beter sieren om op te sommen wat zij allemaal
heeft gedaan voor de mens in nood. Zeventien jaar lang doen wij het
onbaatzuchtig, eerlijk en oprecht en dat ook zonder enige vorm van
betaling.

Het wordt nu zeker tijd dat Sharda Ganga het programma van
stichting 1 voor 12 gaat bekijken. Meer nog omdat wij als stichting
niet alleen een moeder in nood aanspreken, maar al dertien sociale
woningen hebben opgezet, drie keer per week dak- en thuislozen
voeden, per dag honderden broden gratis geven aan sociale
instellingen, gezinnen getroffen door brand opvangen en noem maar
op. Vermeldenswaard is dat de veertiende en vijftiende woning in
aanbouw zijn. Ik zeg met alle trots dat dit land nog meer van
Vismale en zijn soorten nodig heeft!

Het zijn vaak genoeg de mensen die nooit wat hebben betekend
voor 1 voor 12 en de mens in nood die altijd wat te zeggen hebben.
Immers, de beste stuurlui staan aan wal! Ik had het op prijs
gesteld als u mij eerst persoonlijk had benaderd, als mijn sociaal
werk u dwars zat.

Louis
Vismale

Voorzitter Stichting 1 voor
12

[email protected]
Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina