Groen licht voor uitvoering ontwikkelingsplan – DWTonline.com

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

21/12/2021 17:01 – Ivan Cairo

Het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026 werd door de coalitie en daarmee door de meerderheid van het parlement aangenomen. Foto: DNA

PARAMARIBO – De regering mag aan de slag met het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026. Met 32 stemmen v??r en elf tegen heeft De Nationale Assemblee maandag, na een week van debat, haar goedkeuring gegeven aan het plan. De NDP-fractie heeft tegengestemd en de twee parlementari?rs van BEP onthielden zich van stemmen door tijdens de stemming de vergaderzaal te verlaten.

BEP-fractieleider Ronny Asabina gaf aan dat het terwijl de regering aangeeft de goudsector te ordenen zijn geen masterplan daarover aan het parlement kan presenteren. Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen stelde dat de regering begin volgend jaar een presentatie voor het College zal houden. Hij merkte verder op dat in het plan onvoldoende handvatten zijn om de kwaliteit en vorderingen bij de uitvoering van het MOP te toetsen.

President Santokhi bracht naar voren dat het plan een strategisch document is dat aangeeft de contouren, grote lijnen, richting, prioriteiten en uitvoering die moeten resulteren in economische groei. Het MOP moet in samenhang met het herstelplan, dat al wordt uitgevoerd, ge?nterpreteerd worden.

De NDP stemde tegen omdat, aldus fractieleider Rabin Parmessar, talrijke vragen niet zijn beantwoord door de regering. Zelf had hij ruim zestig vragen aan het kabinet voorgelegd. Op geen enkele kreeg hij een bevredigend antwoord. De meeste bleven onbeantwoord. Vooral over de kwesties met betrekking tot de nieuwe stroomtarieven en de overeenkomst met het Deense HPSG is hij zeer ontevreden.

De nieuwe stroomprijzen zijn volgens Parmessar te hoog en wordt de samenleving daardoor SRD 1 miljard te veel uit de zakken geklopt. Over de energiekoopovereenkomst met HPSG stelde hij dat deze Suriname voor 25 jaar bind om totaal 1,5 miljard US dollar uit te geven aan te dure stroom. Hij mist in het MOP ook een strategisch beleidskader met betrekking tot de toekomst van gas en het sociale paragraaf is zwak volgens Parmessar.

Coalitieleden voerden aan dat het MOP geen statisch document is, maar een richtsnoer voor de ontwikkelingsrichting van het land. Hoewel VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien nog steeds niet ervan overtuigd is dat de nieuwe tarieven van de EBS correct zijn, kon hij zich wel terugvinden in het MOP. Hij hoopt dat de regering erin zal slagen de economie weer snel op het groeispoor te plaatsen, waardoor welzijn en welvaart voor de burger zal toenemen. Patricia Etnel van de NPS kijkt uit naar de daden van de regering. Alleen daarop zal ze worden afgerekend bij de verkiezingen van 2025, stelde ze. Dan zal het volk oordelen of de regering een tweede termijn verdient.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina