Geen automatische jubelstemming door versoepeling Covid-19-maatregelen

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

24/10/2021 18:30

-
Stan Herewood

Vitone Sield probeert te voorkomen dat Enzo Zeefuik uit een lay-up scoort tijdens het 3×3-toernooi op het veld van Centro Andres Bello.
Foto: FB SBA

PARAMARIBO
Sporters die dinsdag een gat in de lucht sprongen bij het bekend worden van de nieuwe Covid-19-maatregelen, zullen hun verwachtingen moeten temperen. In de praktijk zal hervatting niet een-twee-drie plaatsvinden, blijkt uit een peiling van de Ware Tijd onder sportbestuurders. Groot struikelblok vormt onder meer de vereiste: ‘Contactsporten zijn toegestaan voor volledig gevaccineerde sporters’. Een ander obstakel is dat er zonder publiek zal moeten worden gespeeld.

De nieuwe coronamaatregelen geven hoop reageert
competitiemanager Henk Rahan van de Surinaamse Basketbalassociatie
(SBA). “Maar het maakt het begin van de competitie niet minder
complex.” De volledige vaccinatie ziet hij als “een moeilijk
vraagstuk”. “Stel je nou eens voor dat de clubs zeggen dat 90
procent niet is gevaccineerd en dat het moeilijk te voorspellen, is
dat de vaccinatiebereidheid zal toenemen. In dat geval valt het
doek en ligt de aanvang van een competitie niet voor de hand”,
schetst Rahan een mogelijke situatie.

Volgens hem is er geen zicht op de huidige vaccinatiegraad
binnen de basketbalwereld. Hij kiest er in elk geval niet voor
rechtstreeks met de spelers te praten over inenting tegen Covid-19,
zoals de Surinaamse Voetbalbond (SVB) doet. Bij de SVB heeft een
deskundige het voortouw genomen om de niet-gevaccineerden over de
streep te trekken. “Wij gaan met de clubleiding inventariseren en
samen naar een oplossing zoeken”, zegt hij. Echter, Rahan sluit
niet uit dat na het brainstormen met de clubs als directe
counterpart er ook met de spelers wordt gesproken.

Hij wijst erop dat de oude protocollen niet waren gebaseerd op
volledige vaccinatie, wat dwingt tot een andersoortige aanpak. Nu
gaat het om volledige vaccinatie plus andere voorschriften.
“Testresultaten bijvoorbeeld staan ook centraal. Die hadden wij
niet in de oude protocollen.” De competitiemanager maakt zich
zorgen over de bekostiging van de testresultaten. Maar los van de
spelers, zit Rahan ook met de andere actoren. Er zal ook niet met
de competitie begonnen kunnen worden als niet alle tafelofficials,
scheidsrechters en iedereen die bij de wedstrijd hoort, volledig
zijn gevaccineerd. Hij stelt dat de SBA nog vasthoudt aan de
streefdatum van januari 2022, die al zo’n drie maanden geleden was
geprikt.

Geen uitzondering

Het vrijgeven van de contactsporten vindt Kenneth Sijp,
voorzitter van de Surinaamse Karate-do Associatie (SKA), de “juiste
beslissing”. Zijn bestuur buigt zich mogelijk dit weekend in een
Zoommeeting over de versoepelde maatregelen. “De eis – volledig
gevaccineerden – is duidelijk, maar de gevolgen daarvan moeten
nauwkeurig nader worden bestudeerd. Zelfs in kringen van de
wereldsport doet het probleem zich voor dat topsporters weigeren te
worden gevaccineerden.” Suriname vormt daarop geen uitzondering en
dat kan een struikelblok worden, vreest Sijp. “Iedereen die
betrokken is bij wedstrijden, dus niet alleen de karateka’s, moet
zich onderwerpen aan de veiligheidsregels.”

Zijn assocatie telt bijna duizend beoefenaars. “Ik heb geen
flauw idee wie wel of niet is gevaccineerd.” Met een zekere
teleurstelling in zijn stem betoogt hij dat zijn leden “hier en
daar een beetje trainen”, maar de beperkingen brengen met zich mee
dat ze niet voor de volle 100 procent kunnen gaan. Sijp kan daarom
begrijpen dat coach Andre Joekoe heeft besloten zijn pupil Rimke
Joekoe niet meer af te vaardigen naar de eerste Pan-Amerikaanse
Spelen voor junioren (25 november-5 december) in Colombia. “Hij is
een kritische man en als je vanwege het karakter van contactsport
niet kan sparren, dan heb je geen meetmoment. Je kan als trainer
niet het maximale uit je pupil halen. Tactieken kan je niet
maximaal beoefenen en uitbuiten.”

Voor Sijp vormt dat van de testresultaten een zorgpunt. “Er zijn
leden die geen contributie betalen, dus betalen om te worden getest
voor een training of wedstrijd wordt een nog grotere uitdaging. We
hebben geen geld daarvoor. Van internationale organisaties krijgen
wij geen financiele ondersteuning. SOC stopt ons af en toe iets
toe.”

Geen dwang

Samantha Marica, die ongeveer vier jaar het roer in handen heeft
bij de Surinaamse Judofederatie (SJF), heeft ook nog niet vergaderd
met haar bestuur. “We juichen de maatregel toe. Alleen moeten we
hierover overleggen met de clubs en een traject uitzetten dat
beoogt om de consequenties van het vaccineren te bekijken.” De SJF
telde voor Covid-19 zeven clubs en had een populatie van net boven
de tweehonderd beoefenaars. Met de verplichte vaccinatie om te
kunnen meedoen aan een sport met zo’n kleine populatie, ziet Marica
het weder opstarten van de activiteiten en het nieuw leven inblazen
van de organisatie als een moeilijke opgave. “Als zou blijken dat
het aantal tegenstanders van vaccinatie veel groter is, is er veel
werk aan de winkel om het tij te keren”, beseft ze.

In de wandelgangen is het volgens Marica moeilijk de
vaccinatiebereidheid te peilen. “Wel volg ik Facebook,
waar blijkt dat er onder judoka’s verdeeldheid bestaat over het
vaccineren. Het is geen officieel kanaal, maar meestal slaat de
balans over naar wel vaccineren. Ik ben van mening dat wij ons
positief moeten opstellen rond de vaccinatie. As we speak heb ik
verlof genomen om mijn tweede prik te halen. De gezondheid van
iedereen gaat voor.” Vechters verplichten om zich in te laten
enten, sluit de voorzitter uit. “We willen leden geen dwang
opleggen, maar ook niet tegen de wet ingaan. Wat wij willen is de
aangesloten verenigingen motiveren.”

Marica vertrouwt erop dat sporters gaan doen wat nodig is om te
kunnen sporten. “En als ze het niet doen, moeten wij blijven
motiveren. Want wat doe je met talentvolle judoka’s die nee tegen
het vaccin zeggen? Gaat het talent verloren bij een hardnekkige
weigering of is er een groep die eraan werkt om op den duur, zonder
dwang, het verzet te breken?” Overigens, ze denkt dat als de
gevaccineerden met de judo-activiteiten beginnen, het een prikkel
kan zijn voor niet-gevaccineerden om in de rijdende trein te
stappen. Marica is bereid het voorbeeld van de SVB, die
motivatiesessies houdt, over te nemen. Ze is ermee eens dat
bestuursleden, officials en andere werkers binnen de federatie
moeten zijn gevaccineerd.

Ouders

Ofschoon badminton niet valt onder contactsporten, heeft
Covid-19 sporen achtergelaten bij de ouders van de kinderen die de
sport beoefenen. Charlene Soerodimedjo, voorzitter van de
Surinaamse Badmintonbond, zegt dat ouders, die voor een belangrijk
deel Chinese kinderen hebben, angstig zijn deze naar de training te
sturen. “Wat wij hebben gedaan de afgelopen maanden is het
vaccineren onder de jongeren promoten en de protocollen strikt na
te leven. Vooralsnog organiseren wij geen grote toernooien.”

Soerodimedjo geeft aan dat het grootste deel van de
badmintongemeenschap – sporters en officials – al is gevaccineerd.
“Waar wij mee zitten, is de animo omhoog tillen. We doen het
langzaam aan met de centrale trainingen die al zijn opgestart. Bij
dat deel heeft Gilmar Jones een voortrekkersrol.” Ze zegt dat zo
een twee tot drie maanden geleden met een kleine groep is begonnen.
“Deze maand wordt de groep uitgebreid en trekken we door tot eind
november. Het is de bedoeling om eind van het jaar een lokaal
toernooitje te draaien.”
Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina