Gajadien dreigt met rechtszaak om gronduitgiftebeleid

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien dreigt een rechtszaak tegen de regering te zullen aanspannen als niet wordt overgegaan tot publicatie van door haar uitgegeven domeingrond. Tegenover de Ware Tijd merkt de politicus op dat in de Anti-Corruptiewet is opgenomen dat wanneer domeingrond is uitgegeven of ingetrokken dit moet worden geplubliceerd, zodat de samenleving daarvan op de hoogte wordt gesteld.