Gajadien dreigt met rechtszaak om gronduitgiftebeleid

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

22/04/2022 06:02
-
Ivan Cairo

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien dreigt met een rechtszaak tegen de regering indien geen openheid wordt gegeven over het gronduitgiftebeleid.
Foto: DNA

PARAMARIBO
VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien dreigt een rechtszaak tegen de regering te zullen aanspannen als niet wordt overgegaan tot publicatie van door haar uitgegeven domeingrond. Tegenover de Ware Tijd merkt de politicus op dat in de Anti-Corruptiewet is opgenomen dat wanneer domeingrond is uitgegeven of ingetrokken dit moet worden geplubliceerd, zodat de samenleving daarvan op de hoogte wordt gesteld.

Tijdens de regering-Bouterse heeft Gajadien in De Nationale
Assemblee herhaaldelijk gevraagd om informatie over de door die
regering uitgegeven gronden. Die informatie is nimmer aan het
parlement verstrekt. “In feite zou deze regering de gronden die
toen zijn uitgegeven moeten intrekken, want die zijn onrechtmatig
uitgegeven”, zegt hij. Gajadien stelt destijds felle kritiek te
hebben geleverd op het gronduitgiftebeleid van Bouterse en ook nu
zal hij blijven hameren op het voeren van een richtig
gronduitgitebeleid. “Men moet niet verwachten dat ik nu een andere
taal ga praten”.

De fractieleider is er niet over te spreken dat parlementariers
de afgelopen periode in een mum van tijd domeingrond hebben
gekregen, terwijl burgers die al jarenlang aanvragen hebben lopen
nog steeds niet in aanmerking kunnen komen. “Een aantal
assembleeleden blijkt binnen afzienbare tijd domeingrond te hebben
gekregen, terwijl normale burgers jarenlang moeten wachten”, aldus
de politicus. Dit vindt hij niet in de haak. Gajadien zegt in zijn
partij al te hebben kenbaar gemaakt dat indien de regering geen
transparantie geeft over het gronduitgiftebeleid hij naar de
rechter gaat.

Het DNA-lid heeft donderdag een brief naar de president gestuurd
waarin hij een reeks vragen stelt over het gronduitgiftebeleid. Hij
merkt op dat conform taakstelling het ministerie van Grondbeleid en
Bosbeheer belast is met een richtige gronduitgifte, in samenwerking
met de daarvoor in aanmerking komende ministeries, waar nodig in
interdepartementaal verband. Voorts is het ministerie gehouden aan
naleving van de decreten Beginselen Grondbeleid en Uitgifte
Domeingrond en relevante regelingen en wijst Gajadien erop dat de
wet bepaalt dat alle nieuw uitgegeven beschikkingen gepubliceerd
dienen te worden.

In het parlement is vaker gewezen op de publicatieplicht, ter
voorkoming van favoritisme en corruptie. In de overwegingen van
zijn brief voert de fractieleider verder aan “dat er harde
informatie binnenkomt dat enerzijds verschillende aanvragen binnen
zeer korte termijn worden afgehandeld, terwijl anderzijds er enorme
achterstanden zijn van burgers met betrekking aanvragen,
verlengingen dan wel overdrachten”. Van president Chandrikapersad
Santokhi wil hij daarom weten wat het beleid is met betrekking tot
gronduitgifte en het intrekken van reeds uitgegeven percelen.

Ook wenst de volksvertegenwoordiger geinformeerd te worden wat
het beleid is voor het verkrijgen van adviezen van andere
instanties en waarom niet conform de wet de ingetrokken percelen
niet eerst gepubliceerd worden. Van het staatshoofd verlangt de
fractieleider een overzicht van alle uitgegeven en ingetrokken
percelen over de periode 1 januari 2020 tot 20 april 2022, met
vermelding van ID-nummer of KKF-nummer, naam, voornaam, adres,
perceelligging, perceelgrootte, bestemming en bij intrekking ook de
reden daarvan.Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina