‘Eensgezindheid noodzakelijk uitvoering aanbevelingen NRA’

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

15/11/2021 20:29

-
Ivan Cairo

President Chandrikapersad Santokhi (derde vanuit rechts) maandag tijdens de presentatie van de publieke versie van de Nationale Risicoanalyse.
Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO
Met een eensgezinde aanpak van geconstateerde problemen en uitvoering van de aanbevelingen uit de nationale risicoanalyse (NRA) zal Suriname kunnen voorkomen dat het land een slechte beurt maakt wanneer het door de regionale anti-witwaswaakhond (CFATF) wordt beoordeeld. Alle overheidsinstituten en -organen, alsook particuliere entiteiten die daartoe een bijdragen dienen te leveren moeten dat doen.

De regering zal daarom van alle beschikbare deskundigheid in het
land gebruikmaken, zei president Chandrikapersad Santokhi maandag
tijdens een persconferentie waarbij de publieke versie van de NRA
werd vrijgegeven. Aan het rapport heeft de regering een bijlage
toegevoegd van acties die ze sedert haar aantreden in juli 2020
heeft ondernomen ter versterking van het anti-witwasbeleid.

De NRA die is uitgevoerd door een team geleid door
ex-Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos identificeert
verschillende hoog risico dreigingen voor Suriname, waaronder
corruptie, drugshandel, belastingontduiking en smokkel. Tussen 2019
en mei 2020 is er een analyse gemaakt over de risico’s van
witwassen en terrorismefinanciering bij zowel de overheid als
private sector.

Wettelijk kader

Onder meer werd het wettelijke kader geanalyseerd en zijn daarin
talrijke zwakheden en tekortkomingen geconstateerd. Behalve dat er
nieuwe wetgeving dient te worden gemaakt, moeten sommige bestaande
wetten worden versterkt of aangepast. Voorts zal de slagkracht en
capaciteit van diverse overheidsinstituten, die belast zijn met
toezicht en handhaving, moeten worden vergroot en versterkt.

De regering zal zich, aldus de president, “buigen over de nodige
nieuwe wetten en aanpassing van bestaande wetten, om een effectieve
aanpak van de dreigingen, door de bevoegde autoriteiten mogelijk te
maken”. Deze autoriteiten zullen worden voorzien van voldoende
menskracht, trainingen en equipment om de wettelijke bevoegdheden
adequaat uit te oefenen. In de particuliere sector zullen samen met
de toezichthoudende instituten interne procedures tegen het licht
worden gehouden en dichtgetimmerd.

Externe hulp

Aan bevriende naties en internationale instituten is technische
en financiele hulp gevraagd bij de aanpak en uitvoering van de
aanbevelingen. De inspanningen van de komende maanden moeten
uiteindelijk resulteren in een nationale strategie en actieplan om
witwassen, financiering van massavernietigingswapens en
terrorismefinanciering adequaat tegen te gaan.

Deze strategie, waarmee al een aanvang is gemaakt, zal mede zijn
gebaseerd op de bevindingen van de NRA en gericht zijn op het met
voorrang aanpakken van de grootste risico’s en institutionele
zwakheden van Suriname. Volgens het staatshoofd zullen diverse
belangrijke belanghebbenden in de publieke sector in samenspraak
met de private sector een bijdrage moeten leveren.

Beoordeling

In het eerste kwartaal van 2022 zal met de CFATF een
gezamenlijke evaluatie worden gemaakt van wat Suriname intussen
heeft gedaan of nog moet doen om te kunnen voldoen aan de
internationaal gestelde eisen omtrent anti-witwasbeleid. In
november volgt een definitieve evaluatie waaruit een beoordeling
zal voortrollen. Op basis van die beoordeling zal blijken hoe het
land er volgens de internationale maatstaven werkelijk voor
staat.

De huidige situatie is volgens Maurice Roemer, governor van de
Centrale Bank van Suriname, niet van dien aard dat voor
onmiddellijke blacklisting moet worden gevreesd. Echter,
het is van belang dat Suriname hard werkt om te voldoen aan de
eisen en de internationale aanbevelingen uit te voeren om de
zwakheden en risicodreigingen weg te werken.

Herstel vertrouwen

Santokhi merkt op dat de regering de kritische kanttekeningen in
het NRA-rapport ter harte neemt. “De uitkomsten van de analyse zijn
op geen enkele wijze beinvloed. Het Project Managementteam heeft
geheel onafhankelijk zijn werkzaamheden verricht en daarover
gerapporteerd”, benadrukt het staatshoofd.

De regering heeft het ferme voornemen de internationale
verdragen en normen niet alleen te onderschrijven, maar ook na te
leven. Santokhi is ervan overtuigd dat het vervolg wordt ingezet om
de internationale reputatie en het gezag van Suriname te
herstellen. Ook het vertrouwen van de internationale politieke en
financiele wereld in het land zal daarmee worden hersteld, meent
hij.
Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina