Een kritische beschouwing van het Crisis- en Herstelprogramma

admin

Suriname zit in een lastig parket. De regering laat geen gelegenheid voorbijgaan om het volk dat duidelijk te maken. Er is dan ook brede consensus dat er iets moet gebeuren. Het Crisis en Herstelplan
(CHP) dat is opgesteld geeft inkijk in hoe de regering verbetering wil brengen. DWT-mens en maatschappij geeft een schot voor de boeg voor wat enkele reacties betreft in binnen- en buitenland. Samuel
Pengel, top-financieel deskundige in Italië, geeft er ook zijn visie op.
Next Post

Scholen blijven dicht: Stagnatie onderwijs alsmaar groter

“We zullen allemaal moeten inleveren”, reageert Luciën Rotsburg, voorzitter van het VOS-directeurenberaad, tegenover de Ware Tijd op de mededeling van minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid dat de scholen voorlopig dichtblijven. Dit geldt in elk geval tot en met 6 februari. “Wij weten nog niet hoe lang dit zal duren. Afhankelijk […]