DNA-lid Jordan wijst op noden in Marowijne

The content originally appeared on: De Ware Tijd Online

06/05/2022 00:00
-
Ivan Cairo

Abop-fractielid Genevievre Jordan donderdag in De Nationale Assemblee tijdens de begrotingsbehandeling 2022.
Foto: DNA

PARAMARIBO
Abop-fractielid Genevievre Jordan heeft donderdag bij aanvang van de begrotingsbehandeling 2022 in het parlement aandacht van de regering gevraagd voor de talrijke problemen waarmee bewoners van district Marowijne worden geconfronteerd. Ze merkte op dat jongeren en werkzoekenden vanuit het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) “geen of niet voldoende perspectieven worden geboden”.

Ze voerde onder meer aan dat in de begroting is opgenomen dat de
dienst Arbeidsbemiddeling in Nickerie, Saramacca en Paramaribo tot
een modern arbeidsbureau zal worden getransformeerd. Het
assembleelid wilde weten wat de reden is dat Marowijne nog geen
arbeidbemiddelingsbureau heeft. “Waarom wordt dit district niet
meegenomen in dit transformatieplan?” Dit betekent volgens Jordan
“de zoveelste stagnatie” in de ontwikkeling van jongeren en
werkzoekenden in Marowijne.

Van de minister verneemt ze graag wat de concrete plannen zijn
voor deze doelgroep. Ze stelde voor dat er alvast onderzoek wordt
gedaan naar het aantal werkzoekenden in Marowijne die behoefte
hebben aan scholing of omscholing. “Want dan kan het juiste
oplossingsmodel worden gehanteerd om deze jongeren en werkzoekenden
een perspectief te bieden.”

Onderwijs

Over het onderwijsbeleid wilde het assembleelid concrete
beleidsplannen van de regering vernemen. Daar het ministerie van
Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) streeft naar stroomlijning
van het onderwijs naar standaarden die stroken met wat in Caricom
gangbaar is, wilde Jordan weten welke stappen daartoe al zijn
gezet.

Ze vroeg of er in de begroting financiele middelen zijn
opgebracht om de voortgang van het onderwijs in overstroomde
gebieden te garanderen, wat zal worden gedaan om te voorkomen dat
het onderwijs op deze plekken geen al te grote stagnatie ondervindt
en of de tekortkomingen in districten als Brokopondo en Marowijne
al afdoende zijn verholpen.

Jordan noemde onder meer onvoldoende gekwalificeerde
leerkrachten, gebrek aan dienstwoningen of bouwvallige
onderwijshuizen, niet optimaal schooltransport, gebrek aan speciaal
onderwijs, verouderd lesmateriaal, niet optimale
huiswerkbegeleiding, inadequate begeleiding van ouders, alsook de
kwaliteit van het onderwijs dat niet aan de hedendaagse eisen
voldoet. “Is er concreet al een oplossingsmodel voor handen?”

De parlementarier pleitte ook voor een middelbare school in
Brokopondo. Jordan wilde van de regering voorts weten waarom het
bedrag voor onderhoud, bouw en renovatie van scholen is
teruggebracht. Dit valt volgens haar niet te rijmen gezien het feit
dat talrijke scholen schade hebben opgelopen door overstromingen en
dus zullen moeten worden hersteld. Gezien de overstromingen en de
na-Covid-19-periode zal meer dan ooit behoefte zijn aan
capaciteitsversterking. Het Abop-fractielid stelde ook voor dat er
een post op de begroting komt waaruit leerkrachten in het
binnenland die slachtoffer worden van diefstal of schade lijden als
gevolg van overstromingen en andere calamiteiten, kunnen worden
gecompenseerd.

Infrastructuur

De situatie van de kleine landbouwers in Marowijne is “ver van
bevredigend te noemen”. Er is een grote groep, zegt Jordan, die nog
steeds geen compensatie van de overheid heeft gekregen voor schade
die ze hebben geleden als gevolg van wateroverlast. Ze noemde
onder meer landbouwers van het ressort Wanhati en wilde van de
minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij weten waar ze terecht
kunnen voor een vergoeding.

Jordan vroeg verder aandacht van de regering voor de
infrastructuur in Marowijne. Wegen in onder meer Moengo, Albina en
Patamacca verkeren in slechte staat. Het assembleelid drong er ook
bij de regering op aan dat er betere telefoon- en
internetverbindingen komen in Marowijne en andere delen van het
binnenland. Ze riep de minister van Transport, Communicatie en
Toerisme op om met de telecombedrijven om de tafel te gaan zodat
een structurele oplossing kan worden gevonden zodat dit vraagstuk
tot het verleden gaat behoren.Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina